Shell: Pensioenakkoord belangrijke stap verder

9 juli 2020

Shell publiceert: “Op 4 juli ging de achterban van vakbond FNV akkoord met de verdere uitwerking van het Pensioenakkoord. Dat betekent dat het kabinet, de vakbonden en werkgeversorganisaties nu een akkoord hebben bereikt over een aantal belangrijke onderwerpen uit het Pensioenakkoord.

Veel details moeten nog worden uitgewerkt. Dat gebeurt in de volgende fase die nu van start kan gaan: het wetgevend traject. Deze fase loopt naar verwachting tot eind 2021. Daarna moeten alle pensioenregelingen in Nederland worden aangepast. Daarvoor hebben werkgevers en pensioenfondsen tot uiterlijk 2026 de tijd.

Shell en de centrale ondernemingsraad zijn nu aan zet

Uw (oude) werkgever Shell heeft de ontwikkelingen rond het Pensioenakkoord continu gevolgd. Samen met de centrale ondernemingsraad (COR) bekijken zij de komende periode wat de precieze gevolgen zijn en hoe zij het Pensioenakkoord gaan uitvoeren. Gezien de invoeringsdatum kan dat wel enige tijd duren.”

Shell

Shell is een OPF met eind Q4 2020 een belegd vermogen van € 30.572 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 7.280 actieve bijdragers en 18.709 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2020 een rendement van 4%.

Eind Q4 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 108.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 119.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Shell Asset Management Company en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Achmea Pensioenservices.

Source: Shell
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer