Pensioenfonds Sigarenindustrie en aanverwante bedrijven in liquidatie

20 maart 2017

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante bedrijven (VNPS) verkeert in liquidatie, zo blijkt uit een bericht op de website van het fonds. De pensioenregeling is per 1 januari 2017 ondergebracht bij BPL Pensioen, voorheen nog genaamd Bedrijfstakpensioenfonds voor de Landbouw, en de pensioenaanspraken en ingegane pensioenen zijn per 31 december 2016 overgedragen. Deze overdracht heeft het fonds al op 21 december 2016 aangekondigd. Het fonds verwacht eind 2017 te worden opgeheven.

Klik hier voor de factsheet van VNPS.

VNPS is een BPFv met eind Q3 2016 een belegd vermogen van € 224M. Het fonds heeft een oud deelnemersbestand met in 2015 734 actieve bijdragers en 2105 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €384 per deelnemer en de totale beleggingskosten 70bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2016 een rendement van 3,6%. Eind Q3 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 112% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 114% bedroeg. Het fiduciair management werd uitgevoerd door Achmea IM en de pensioenadministratie door Syntrus Achmea.

Bron: https://www.pensioenfondssigaren.nl/Nieuws/Items/VNPS-in-liquidatie.aspx

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer