Smurfit Nederland Pensioenfonds officieel ten einde

8 april 2022

Per 1 januari 2021 droeg Smurfit Nederland Pensioenfonds alle pensioenen over aan Nationale-Nederlanden en aan het Smurfit Kappa Nederland pensioenfonds.

Daarna hebben de oud-bestuursleden van het fonds (het ‘college van vereffenaars’) en het pensioenbureau hard gewerkt om de laatste administratieve zaken af te handelen. Het tijdperk van het Smurfit Nederland Pensioenfonds wordt nu ook formeel afgesloten.

Verklaring van einde toezicht

De toezichthouder “De Nederlandsche Bank” heeft een zogenaamde ‘verklaring van einde toezicht’ afgeven. Daarvoor moest het fonds een liquidatieverslag opstellen. Dat is het laatste document van het pensioenfonds, waarin wordt verantwoord wat er in de laatste periode nog is gedaan op financieel gebied.

Smurfit Kappa Nederland

Smurfit Kappa Nederland is een OPF met eind Q4 2021 een belegd vermogen van € 964 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 2.175 actieve bijdragers en 1.481 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2021 een rendement van 3%.

Eind Q4 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 106.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is PGGM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: Smurfit Kappa
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer