SPIL: klimaatverandering risico voor beleggingsportefeuille pensioenfondsen

MiFID II

15 november 2017

Klimaatverandering zal de komende jaren steeds meer invloed hebben op de economie en zo ook op de beleggingen van pensioenfondsen. Pensioenfondsen dienen daarom rekening te houden met de risico’s van klimaatverandering en deze zoveel mogelijk te beperken. Zo concludeert het Sustainable Pension Investments Lab, een groep van bestuurders en experts op het gebied van pensioenen en beleggingen, in een nieuw kennispaper.

Impact op wereldeconomie
Volgens SPIL wijst economisch onderzoek uit dat, zonder nieuwe maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, de wereldeconomie structureel zal krimpen met 5%. Dit zou zelfs kunnen stijgen tot 20% wanneer meer risico’s en impacts worden betrokken. Mitigatiekosten zouden al snel oplopen tot tussen de 1% en 3% van het bruto nationaal inkomen.

Fysieke risico’s
Wanneer de opwarming van aarde doorgaat in het huidige tempo, bedraagt de ‘value at risk’ voor beleggers tot het eind van de 21e eeuw 4200 miljard USD. Daarnaast meent SPIL dat men ook rekening moet houden met de staartrisico’s: die zouden kunnen oplopen tussen de 7000-14000 miljard aan schade, afhankelijk van de temperatuurstijging.

Deze schattingen worden overigens voor een groot deel bepaald door de gehanteerde disconteringsvoet: wanneer een lagere voet wordt gehanteerd, stijgen de kosten sterk.

Transitierisico’s
Er liggen ook risico’s op de loer betreffende de overschakeling naar een meer duurzame economie. Beleggingen in conventionele brandstoffen, zoals bijvoorbeeld fossiele brandstoffen, kunnen zo sterk aan waarde verliezen. Wanneer zo’n transitie bijvoorbeeld later wordt ingezet, kan de trendbreuk nog sterker zijn, waardoor de waardevermindering nog meer toeneemt. Fondsen met een groot deel van de beleggingen in fossiele brandstoffen lopen in zo’n scenario grote risico’s.

Pensioenfondsen
In haar kennispaper constateert SPIL dat fondsen een lange horizon hebben van tientallen jaren. Wanneer ze wachten totdat de fysieke effecten van klimaatverandering zich openbaren, is het al te laat om de risico’s adequaat te mitigeren..

SPIL concludeert dat een snel ingezette, doch geleidelijke transitie pensioenfondsen het best in staat stelt om te gaan met klimaatveranderingen, en zo de beste beleggingsuitkomsten te garanderen. De groep waarschuwt tot slot dat pensioenfondsen hun eigen rol in de transitie naar een meer duurzame wereld niet moeten schuwen. Overheden zullen wellicht een beroep doen op de fondsen.

Bron: ‘De impact van klimaatverandering’, 14 november 2017

[button style=”e.g. solid, border” size=”e.g. small, medium, big” link=”http://eepurl.com/c7jg5z” target=””] Meld u hier aan voor onze dagelijkse nieuwsupdate[/button]
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer