SPIL: Verantwoord beleggen rendeert

SPIL

22 juni 2017

Uit het document Het financiële rendement van verantwoord beleggen dat door het Sustainable Pension Investment Lab (SPIL) werd gepubliceerd blijkt dat verantwoord beleggen, naast een positief effect op ESG-criteria, ook goed nieuws kan zijn voor de financiële prestaties van Nederlandse Pensioenfondsen. De pensioenfederatie: “Verantwoord beleggen kan een positieve bijdrage aan leveren aan de financiële prestatie, zowel in de vorm van een hoger rendement als in de vorm van een lager risico. Dat blijkt uit onderzoek van Sustainable Pension Investments lab (SPIL).”

In het document worden verschillende voordelen genoemd: “Portefeuilles met bedrijven met een hoge ESG-score hebben het op verschillende manieren en in verschillende regio’s beter gedaan dan de rest van de markt. Het negeren van ESG-factoren leidt dan ook tot een onvolledige beoordeling van de risico’s en kansen van beleggingen. Nu en in de toekomst, als de economie steeds verder zal moeten verduurzamen, is het meewegen van ESG in het beleggingsbeleid daarmee onontbeerlijk. De integratie van ESG in het beleggingsbeleid kan plaatsvinden door middel van zowel actieve als passieve beleggingsstrategieën.”

In het document wordt geconcludeerd dat aanzienlijke milieuwinsten behaald kunnen worden zonder dat de tracking error significant stijgt. Echter leidt integratie van ESG in het beleggingsbeleid niet persé tot betere resultaten: “Als meer beleggers leren ESG informatie te benutten kunnen deze al worden ingeprijsd. Maar ook waar dat niet het geval is, dan nog hoeft het toepassen van ESG, vanwege het inherent onvoorspelbare karakter van de markt, niet noodzakelijkerwijze het verwachtte positieve resultaat op te leveren.”

De kansen die in het artikel worden genoemd om wél financieel profijt te behalen zijn als volgt: “Om de financiële vruchten te blijven plukken van verantwoord beleggen is daarom voortdurende monitoring en aanpassing van het beleggingsbeleid noodzakelijk. Een strategie die de kans dat het effect al is ingeprijsd minimaliseert, is die van actief en betrokken aandeelhouderschap. Daarbij is samenwerking tussen pensioenfondsen nodig om dit zo effectief en efficiënt mogelijk te doen.”

Tot slot stelt SPIL dat ESG-integratie en actief aandeelhouderschap beide mogelijk zijn met een passieve of actieve beleggingsstrategie en met een geconcentreerde of juist gespreide portefeuille. Daarnaast roept zij pensioenfondsen op dat zij effectief en efficiënt in kunnen spelen op de kansen die ESG biedt, mits zij een heldere strategie voeren: “Alleen dan kan consistent worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen. Een transparante verslaglegging over de acties maakt het mogelijk te leren.”

Bron: https://www.pensioenfederatie.nl/actueel/nieuws/2017/openbaar/juni/uitkomst-onderzoek-spil-verantwoord-beleggen-rendeert

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer