SPMS | Amber Goedkoop nieuwe voorzitter

12 april 2023

Amber Goedkoop is sinds 1 maart 2023 de nieuwe voorzitter van SPMS. Ze is daarmee de opvolger van Eelco Stuijfzand. APG, de pensioenuitvoerder van SPMS, interviewde haar over haar nieuwe rol en de overeenkomsten tussen haar werk als dermatoloog en pensioenbestuurder. Dit interview verscheen eerder op apg.nl

Naast haar werk als dermatoloog, deed Amber Goedkoop een MBA-opleiding. “Als je als dokter mee wilt denken over het beleid in het ziekenhuis waar je werkt, moet je ook iets van de financiële organisatie en besturen afweten. Er ging een nieuwe wereld voor me open.” Ook letterlijk, want een studiegenoot maakte haar attent op een vacature in het bestuur van SPMS, de Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten. Ze trad in april 2017 toe tot het bestuur en is per 1 maart van dit jaar voorzitter.

Na haar studie geneeskunde, specialiseerde Goedkoop (49) zich in dermatologie. Sinds 2007 is ze als dermatoloog werkzaam in het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht. Daarnaast vervult ze allerlei bestuurlijke taken. Zo is ze onder meer bestuurslid (en oud-voorzitter) van het coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) van het St. Antonius, dat alle daar werkzame vrijgevestigde medisch specialisten verenigt en afspraken met het ziekenhuis maakt over de diensten die zij leveren.

Medische Specialisten

Medische Specialisten is een BRF met eind Q4 2022 een belegd vermogen van € 10.668 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 8.671 actieve bijdragers en 7.565 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2022 een rendement van 0%.

Eind Q4 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 142.5% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Source: Pensioenfonds Medische Specialisten
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer