SPMS in 2027 over op het vernieuwde pensioenstelsel

13 oktober 2023

SPMS publiceert op zijn website:

SPMS gaat per 1 januari 2027 over op het vernieuwde pensioenstelsel. Eerder waren we van plan om dit in 2026 te doen. Minister Schouten geeft pensioenfondsen extra tijd om de nieuwe regels voor pensioen goed door te voeren. Hierdoor is een jaar uitstel mogelijk.

Meer tijd voor een zorgvuldige en beheerste overstap

We willen onze deelnemers zo snel mogelijk verhuizen naar het vernieuwde pensioenstelsel. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat dit zorgvuldig en beheerst gebeurt. Daarom maken we gebruik van de extra tijd die in de wet is opgenomen. De deadline is namelijk opgeschoven van 2027 naar 2028.

Het juiste moment om complexiteit te verminderen

Een extra jaar betekent ook dat er voldoende tijd is om de complexiteit in de huidige pensioenregeling op te lossen. Sommige onderdelen in de regeling moeten we aanpassen. Deze zaken zijn niet mogelijk onder de nieuwe regels.

Daarnaast willen we de uitlegbaarheid en uitvoerbaarheid verbeteren door de regeling op een aantal punten te vereenvoudigen. De overstap naar het vernieuwde pensioenstelsel is een goed moment om dit te doen.

Medische Specialisten

Medische Specialisten is een BRF met eind Q2 2023 een belegd vermogen van € 11.018 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 8.819 actieve bijdragers en 7.639 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2023 een rendement van 1%.

Eind Q2 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 144.5% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 119.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Source: SPMS
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer