Spoorwegpensioenfonds en Pensioenfonds Openbaar Vervoer gaan fuseren

18 juli 2019

Pensioenfonds Openbaar Vervoer publiceert in haar jaarverslag:

“Het bestuursverslag over 2017 is afgesloten met de opmerking dat het bestuur in december 2017 een uitnodiging ontving om opnieuw in gesprek te gaan met het bestuur van Stichting Spoorwegpensioenfonds (Spoorwegpensioenfonds of SPF) over samenwerking, waarbij een fusie niet uit te sluiten was. Na een verkennende fase is in juli 2018 een project gestart om de haalbaarheid van een fusie te onderzoeken.

Vanaf juli 2018 is er in verschillende werkgroepen met deelname uit beide besturen onderzoek gedaan of een fusie van de twee fondsen bijdraagt aan de hierboven genoemde punten. Op basis van de uitkomsten van deze werkgroepen, overleg met sociale partners en discussies in het bestuur is in april 2019 door het bestuur een voorgenomen besluit genomen om per 31 december 2019 met SPF te fuseren.

Daarnaast is door zowel het bestuur van SPOV als SPF de ambitie uitgesproken om het nieuwe (samengevoegde) pensioenfonds om te vormen tot een zelfadministrerend fonds met als streefdatum 31 december 2020, waarbij uitvoeringsorganisatie SPF Beheer fuseert met het nieuwe fonds. Om tot besluitvorming te komen heeft het bestuur een aantal besliscriteria vastgesteld op basis waarvan zij haar voorgenomen besluit heeft gemotiveerd. Binnen het hele fusietraject staan de deelnemers centraal en is evenwichtige belangenafweging een belangrijke voorwaarde.

De definitieve besluitvorming staat gepland voor het najaar van 2019. De komende tijd zal onder meer in het teken staan van het formele goedkeuringstraject met onze stakeholders.

Fondsprofiel Spoorwegpensioenfonds:

Spoorwegpensioenfonds is een BPFn met eind Q1 2019 een belegd vermogen van € 17,402 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2017 30,212 actieve bijdragers en 25,039 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2019 een rendement van 7.1%. Eind Q1 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 113.9% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 124% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is SPF en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door SPF

Fondsprofiel Openbaar Vervoer:

Openbaar Vervoer is een BPFn met eind Q1 2019 een belegd vermogen van € 4,144 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2017 10,918 actieve bijdragers en 11,716 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2019 een rendement van 6.7%. Eind Q1 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 109.9% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121.1% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is SPF en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door SPF

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer