SPTGC: onderzoek verschillende toekomstscenario’s naar aanleiding van de nieuwe situatie

2 maart 2018

SPTGC meldde begin februari dat de pensioenregeling vanaf 2018 bij een andere pensioenuitvoerder wordt ondergebracht. Voor het grondpersoneel is er gekozen voor een APF bij STAP en voor het cabinepersoneel voor een individuele DC regeling bij Be Frank, waardoor SPTGC nu een zogenaamd gesloten fonds is.  Lees meer

SPTGC publiceert nu op haar website:

Het fonds is nog steeds verantwoordelijk voor de tot 1 januari 2018 opgebouwde aanspraken bij NN en Aegon. Daarnaast beschikt het fonds over een vrij vermogen. Het bestuur van het fonds onderzoekt naar aanleiding van de nieuwe situatie verschillende toekomstscenario’s. Immers, het fonds maakt kosten terwijl er minder geld binnenkomt. De vraag is of voortzetting van het fonds van toegevoegde waarde is. Daarbij zal een evenwichtige belangenafweging worden gemaakt. De deelnemers, pensioengerechtigden en slapers (uit dienst maar nog niet met pensioen) zijn de belangrijkste partijen daarin.”

Fondsprofiel Ring Transavia cabinepersoneel:

Ring Transavia cabinepersoneel is een Multi-OPF met eind Q3 2017 een belegd vermogen van € 54 Mil waarvan 99% herverzekerd en 1% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 788 actieve bijdragers en 27 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €179 per deelnemer en de totale beleggingskosten 48bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2017 een rendement van 0%. De fiduciair manager van het fonds is Aegon en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Aegon.

Fondsprofiel Ring Transavia grondpersoneel:

Ring Transavia grondpersoneel is een Multi-OPF met eind Q3 2017 een belegd vermogen van € 138 Mil waarvan 100% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 571 actieve bijdragers en 194 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €198 per deelnemer en de totale beleggingskosten 48bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2017 een rendement van 0%. De fiduciair manager van het fonds is Aegon en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Aegon.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer