Staatssecretaris Jetta Klijnsma tekent Besluit versoepeling regels indexatiedepots

20 oktober 2016

Zo blijkt uit het nieuwsbericht op de website van de rijksoverheid. Met dit besluit neemt Klijnsma bestaande knelpunten weg en komt zij op die manier de pensioensector tegemoet: “Sinds de invoering van de nieuwe financiële toezichtregels voor pensioenen vanaf 1 januari 2015 mogen fondsen niet meer indexeren dan hun financiële positie toelaat. Dat geldt normaal gesproken ook bij de inzet van depots. Om bepaalde arbeidsvoorwaardelijke afspraken over een wijziging van de pensioenregeling te vergemakkelijken, wordt nu onder strikte voorwaarden toegestaan dat fondsen tijdelijk extra indexatie uit een depot mogen verlenen.”

Het besluit moet het gemakkelijker voor pensioenfondsen maken om te fuseren. “Door de mogelijkheid om bepaalde groepen via extra indexatie te compenseren, wordt het voor sociale partners gemakkelijker om bepaalde afspraken te maken over een aanpassing van de pensioenregeling of om bij fusies van pensioenfondsen de groep deelnemers tegemoet te komen uit het fonds dat voorheen een gunstigere dekkingsgraad had. Fusies in pensioenland zijn steeds vaker aan de orde.”

Wel blijkt uit het bericht dat toekomstig indexeren voorop moet blijven staan: “1 van de randvoorwaarden is dat een fonds maximaal 10 jaar mag afwijken van de indexatieregels. En dat de groep binnen een fonds die een verhoogde indexatie krijgt duidelijk is afgebakend. Toekomstbestendig indexeren moet als hoofdregel voorop blijven staan om ervoor te zorgen dat de middelen in een fonds evenwichtig over alle generaties verdeeld worden.”

Bron:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/nieuws/2016/10/14/nieuwe-regels-voor-aparte-indexatiedepots-voor-pensioenfondsen

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer