Staatssecretaris Wiebes dient Novelle in bij Tweede Kamer

27 januari 2017

De Pensioenfederatie bericht dat Staatssecretaris Wiebes een Novelle omtrent de wijziging van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen heeft ingediend bij de Tweede Kamer. Een novelle is een wetsvoorstel dat moet leiden tot een tweede wet die samenhangt met een wetsvoorstel dat aanhangig is bij de Nederlandse Eerste Kamer. In de Novelle wordt voorgesteld de kosten en lasten voor toekomstige loon- en prijsontwikkelingen onder voorwaarden (in termijnen) aftrekbaar te maken. Deze wijziging kan het pensioenresultaat van deelnemers direct ten goede komen.

De Tweede Kamer had op 17 november jongstleden nog met de wet ingestemd. Vervolgens is de Eerste Kamer in een brief van 20 december 2016 in overweging dit wetsvoorstel uit te stellen, waar de volgende reden voor wordt gegeven: “Aanleiding voor dit uitstel waren signalen vanuit de praktijk over de aftrek van de lasten van de toekomstige indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken op het moment van afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting, een aftrek die een budgettaire tegenvaller tot gevolg zou kunnen hebben.”

De Wet was in eerste instantie bedoeld om de mogelijkheid van opbouw van een pensioen in eigen beheer af te schaffen. Daarnaast bevat het wetsvoorstel enkele fiscale maatregelen die bijdragen aan het vereenvoudigen van de toepassing van de belastingwetgeving op pensioenen en beoogt het administratieve lasten ervan te verminderen.

Bron: https://www.pensioenfederatie.nl/artikelen/actueel/2017/openbaar/januari/novelle-pensioen-in-eigen-beheer-en-overige-fiscale-maatregelen

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer