Stand van zaken CWO van OPF MN services naar PMT en a.s.r.

2 november 2022

OPF MN services publiceert: “Zoals eerder bericht, is de aanvraag voor de collectieve waardeoverdracht van Pensioenfonds MN naar PMT en a.s.r. op 31 augustus 2022 ingediend bij De Nederlandse Bank (DNB), met als richtdatum 1 december aanstaande. Naar aanleiding van de aanvraag van Pensioenfonds MN heeft DNB aanvullende vragen aan het bestuur gesteld. Door het verzoek van DNB om extra informatie en berekeningen, is het op dit moment onzeker of de collectieve waardeoverdracht naar PMT en a.s.r. daadwerkelijk per 1 december 2022 kan plaatsvinden. Het bestuur is hierover met DNB in overleg. Zodra meer duidelijk is, worden de deelnemers vanzelfsprekend weer geïnformeerd.”

Metaal en Techniek

Metaal en Techniek is een BPFv met eind Q2 2022 een belegd vermogen van € 78.557 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 423.945 actieve bijdragers en 240.866 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2022 een rendement van -15%.

Eind Q2 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 105.4% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 120.7% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is MN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door MN.

Mn Services

Mn Services is een OPF met eind Q2 2022 een belegd vermogen van € 425 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 905 actieve bijdragers en 303 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2022 een rendement van -17%.

Eind Q2 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 101.5% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is MN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door MN.

Source: OPF Mn Services
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer