Stichting Heineken Pensioenfonds verruilt visitatiecommissie voor Raad van Toezicht

Heineken

6 juli 2017

Stichting Heineken Pensioenfonds (SHP) heeft onlangs drie vacatures uitgeschreven voor de nieuwe Raad van Toezicht, zo blijkt uit een bericht op haar website. Op dit moment heeft het fonds nog een visitatiecommissie bestaande uit de heren Wenting, Strang en Groenewoud. HPF over de nieuwe Raad van Toezicht: “Het HPF zal per 1 januari 2018 een intern toezicht in de vorm van een raad van toezicht (RvT) invoeren. De RvT zal bestaan uit drie leden. De leden van de RvT zullen worden benoemd en ontslagen door het bestuur op bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan.”

De keuze om de visitatiecommissie te vervangen door een Raad van Toezicht past bij het beleid van de Tweede Kamer, die onlangs de Verzamelwet Pensioenen behandelde. Een onderdeel van deze wet is het voorstel om ondernemingspensioenfondsen met een belegd vermogen van meer van €1 mrd te verplichten een Raad van Toezicht in te stellen in plaats van een visitatiecommissie.  HPF, ondernemingspensioenfonds met een belegd vermogen van €3,4 miljard, valt hier dus ook onder.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Heineken is een OPF met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 3440M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een oud deelnemersbestand met in 2015 4099 actieve bijdragers en 5527 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €220 per deelnemer en de totale beleggingskosten 53bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een rendement van 2%. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 99% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 122% bedroeg. Het fonds is zelf verantwoordelijk voor zowel het fiduciair management als de pensioenadministratie.

Bron: http://www.heinekenpensioenfonds.nl/nieuws/2017/7/4/vacature-rvt

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer