Stichting Pensioenfonds Niemeijer kiest voor zekerheid en brengt pensioenen onder bij verzekeraar

14 maart 2024

Will Niemeijer publiceert op zijn website:

In 2020 is het bestuur van het pensioenfonds gestart met een toekomstonderzoek. Aanleiding was de aankondiging van BAT over de verplaatsing van de productie naar het buitenland en de sluiting van de fabriek in Groningen. De belangrijkste onderzoeksvraag: wat is de beste oplossing voor uw (toekomstige) pensioen? Nu kunnen wij u laten weten dat wij een besluit over de toekomst genomen hebben. SNP heeft besloten dat in 2024 alle (toekomstige) pensioenen overgaan naar een verzekeraar waarbij uw pensioen jaarlijks met een vast percentage wordt verhoogd.

Zeker zijn van uw pensioen

Met de keuze voor een verzekeraar kunt u zeker zijn van uw (toekomstige) pensioen. Uw maandelijkse pensioenbedrag blijft hetzelfde. Daarnaast ontvangt u elk jaar een vaste verhoging om prijsstijgingen op te vangen.

De stappen die zijn gezet

In onze nieuwsbrief van november las u al dat we hebben gekozen voor een verzekeraar en niet voor een algemeen pensioenfonds. Waar we nog geen antwoord op hadden, was wélke verzekeraar. In de afgelopen weken bestudeerden en vergeleken we verschillende offertes van verzekeraars. Dit is een heel precies en secuur werk. We willen namelijk op alle vlakken de beste keuze maken voor al onze deelnemers. We waren op zoek naar zekerheid en een verzekeraar die past binnen ons beleid. Die hebben we nu gevonden.

De planning

Nu de definitieve keuze is gemaakt, wordt een conceptcontract opgesteld. Dit contract is een van de documenten die we ter beoordeling moeten toesturen aan de toezichthouder, de Nederlandse Bank (DNB). We moeten voor DNB ook aantonen dat we een zorgvuldig selectieproces hebben doorlopen en onze keuzes moeten we onderbouwen. Er bestaat dus een kans dat DNB niet akkoord gaat met de overgang van uw pensioen naar de verzekeraar. We schatten die kans echter klein in. Om deze reden kunnen wij nog niet zeggen om welke verzekeraar het gaat. Wij verwachten dat we in april u hier meer over kunnen vertellen. Want DNB heeft een paar maanden de tijd om de voorgenomen overgang van uw pensioen te beoordelen.

De voorlopige afspraken die we gemaakt hebben

Met de keuze voor een verzekeraar hebt u zekerheid over uw pensioen. U krijgt namelijk gegarandeerd het maandelijkse pensioenbedrag dat u nu gewend bent. Wij hebben ook afgesproken dat uw pensioen jaarlijks wordt verhoogd. Uw pensioen stijgt straks ieder jaar met eenzelfde percentage. De verhoging hangt dan niet meer af van de ontwikkeling van de prijzen.

Hoeveel verhoging u precies krijgt, is nu nog niet bekend. Dat kunnen we pas later worden vaststellen, wanneer het contract definitief is. Als we uitgaan van onze financiële situatie in september, ligt die vaste verhoging boven de verwachte prijsstijging.

Stichting Pensioenfonds Niemeijer stopt

Nu de belangrijkste keuzes gemaakt zijn, is het tijd voor de volgende stappen. Wanneer we alle pensioenen overdragen aan de verzekeraar stopt het fonds. Dit zal gebeuren in de loop van 2024. De gekozen verzekeraar neemt vanaf dat moment de uitvoering van de huidige pensioenregeling over.

Kom naar de deelnemersbijeenkomst

U hoeft op dit moment nog niks te doen. In maart 2024 organiseren we deelnemersbijeenkomsten in de regio Groningen. Daarin krijgt u uitgebreide informatie over de beëindiging van het fonds. En over wat u kunt verwachten naar de toekomst toe. Wat er gaat veranderen en wat hetzelfde blijft.

Uitnodiging

Binnenkort ontvangt u hiervoor een persoonlijke uitnodiging, via de mail of de post. In deze uitnodiging vermelden wij naast de datum en tijdstip ook de lokatie van de bijeenkomst.
Wij hopen u te mogen ontmoeten op onze deelnemersbijeenkomst. Hebt u voor die tijd vragen? Neem dan gerust contact op met ons op. Wij staan voor u klaar.

Will Niemeijer

Will Niemeijer is een OPF met eind Q3 2023 een belegd vermogen van € 222 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 22 actieve bijdragers en 693 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2023 een rendement van -3%.

Eind Q3 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 136.9% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 112.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Goldman Sachs AM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: Will Niemeijer
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer