Stichting Pensioenfonds Pon brengt pensioenadministratie en excasso onder in de Saas software van Visma Idella

23 maart 2023

Stichting Pensioenfonds Pon brengt met ingang van 1 januari 2024 haar pensioen- en excasso administratie en portalen onder in de SaaS software van Visma Idella. Stichting Pensioenfonds Pon is de uitvoeringsorganisatie van Pensioenfonds Gazelle, Pensioenfonds Geveke en Pensioenfonds Pon.

Pauline Frens – Managing Director Visma Idella:

“Ik ben verheugd dat Pensioenfonds Pon voor het Visma Idella platform heeft gekozen. Pensioenfonds Pon past goed bij ons. Ik heb er veel vertrouwen in dat de deelnemers van het fonds deze stap voorwaarts als verbetering gaan ervaren, nu en in de toekomst. Door te landen in ons nieuwe SaaS platform, heeft Pensioenfonds Pon de garantie dat zij nu al de technologie voor de stelselherziening, voorhanden heeft. Het handelingsperspectief en de uitlegbaarheid van het WTP aan deelnemers is gegarandeerd, doordat zij gebruik gaan maken van onze state of the art en kersverse eBenefits portalen. Ik kijk dan ook zeer uit naar onze samenwerking!”

Gazelle psf

Gazelle psf is een OPF met eind Q4 2022 een belegd vermogen van € 134 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 442 actieve bijdragers en 504 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2022 een rendement van 1%.

Eind Q4 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 126.4% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121.5% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Goldman Sachs AM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non external.

Geveke

Geveke is een OPF met eind Q4 2022 een belegd vermogen van € 112 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 0 actieve bijdragers en 905 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2022 een rendement van 0%.

Eind Q4 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 109.3% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 101.7% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Goldman Sachs AM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non external.

Pon

Pon is een OPF met eind Q4 2022 een belegd vermogen van € 976 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 4.196 actieve bijdragers en 1.084 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2022 een rendement van 1%.

Eind Q4 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 105.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 109.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Goldman Sachs AM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non external.

Source: Visma idella
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer