Stichting Pensioenfonds TNO gaat over tot uitsluiting tabak

3 april 2018

TNO publiceert op haar website:

“Stichting pensioenfonds TNO (SP TNO) hanteert bij het ontwikkelen van het beleggingsbeleid een 10-tal beleggingsrichtlijnen. Een daarvan heeft specifiek betrekking op het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid van het pensioenfonds:

‘Verantwoord beleggen draagt bij aan de langetermijndoelstellingen van het fonds. Door verantwoord te beleggen, draagt het fonds ook bij aan een leefbare en duurzame wereld. Als uitvloeisel hiervan worden de voorwaarden geschapen voor de (toekomstige) maatschappelijke acceptatie van het fonds’.”

Fondsprofiel TNO:

TNO is een OPF met eind Q4 2017 een belegd vermogen van € 3513 Mil waarvan 0% herverzekerd en 3% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 4207 actieve bijdragers en 5277 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €304 per deelnemer en de totale beleggingskosten 76bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2017 een rendement van 2%.Eind Q4 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 114% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 120% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer