Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland naar Het Nederlandse Pensioenfonds

26 april 2024

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland (SPWKN) heeft de intentie om de pensioenverplichtingen en het vermogen per 31 december 2024 onder te brengen bij Het Nederlandse pensioenfonds (HNPF). Het gaat om de opgebouwde aanspraken en rechten van circa 7.300 (oud) deelnemers en pensioengerechtigden en een vermogen van circa € 1 miljard. Vanaf 1 januari 2025 voert HNPF naar verwachting de huidige pensioenregeling van SPWKN uit. De overgang naar de nieuwe Flexibele Premieregeling (FPR) vindt op een later moment bij HNPF plaats.

In voorbereiding op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, draagt SPWKN de pensioenaanspraken en –rechten over aan HNPF in een eigen, besloten kring met de naam Pensioenkring Wolters Kluwer Nederland. Dit is nog onder voorbehoud van een verklaring van geen bezwaar van De Nederlandsche Bank.

Binnen deze kring wordt de huidige pensioenregeling ongewijzigd voortgezet. De overgang naar de nieuwe FPR regeling vindt vanuit deze eigen kring plaats. Deze kring krijgt een eigen belanghebbendenorgaan met vertegenwoordigers van de werkgever, de (oud) medewerkers en de pensioengerechtigden. Op deze manier is inspraak op de verdeling van het vermogen bij de omzetting naar het nieuwe pensioenstelsel (het ‘invaren’) geborgd.

Ruud Kruijff, voorzitter van Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland: “Wij zien de samenwerking met HNPF met veel vertrouwen tegemoet. HNPF sluit goed aan op de kernwaarden van ons fonds, persoonlijk, kostenbewust en rust. De huidige pensioenregeling kan bij HNPF ongewijzigd worden voortgezet, waardoor de overgang voor onze (oud) deelnemers en pensioengerechtigden nauwelijks impact heeft. Na een zorgvuldig selectietraject hebben zowel sociale partners als SPWKN de voorkeur voor HNPF. Toekomst en verleden blijven daardoor bij elkaar, wat in het belang is van onze (oud) deelnemers en pensioengerechtigden. Met het belanghebbendenorgaan borgen we de inspraak op de verdeling van het vermogen bij invaren, wat voor het bestuur een belangrijke randvoorwaarde is.”

José Suarez Menendez, voorzitter bij HNPF: “Wij zijn blij met het vertrouwen van Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland en sociale partners in ons pensioenfonds. Het is mooi om te zien dat steeds meer partijen de toegevoegde waarde van onze persoonlijke aanpak en uitgebreide mogelijkheden zien. We heten de pensioengerechtigden en (oud) deelnemers van Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland dan ook van harte welkom.”

Wolters Kluwer Nederland

Wolters Kluwer Nederland is een OPF met eind Q4 2023 een belegd vermogen van € 1.114 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 774 actieve bijdragers en 2.923 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2023 een rendement van 12%.

Eind Q4 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 127.5% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non external.

Source: Wolters Kluwer Nederland
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer