Stichting Roba Pensioenfonds kiest voor Het Nederlandse Pensioenfonds

16 december 2022

Het Nederlandse Pensioenfonds publiceert op de eigen website:

Stichting Roba Pensioenfonds brengt de pensioenregelingen per 1 januari 2023 onder bij Het Nederlandse Pensioenfonds. Roba Pensioenfonds beheert de pensioenen van (oud-)medewerkers van Roba Holding B.V., Roba Metals B.V., KBM Affillips B.V. en KBM Master Alloys B.V.

De collectieve waardeoverdracht bedraagt ongeveer € 175 miljoen.

De pensioenaanspraken en -rechten van Roba Pensioenfonds worden bij Het Nederlandse Pensioenfonds ondergebracht in een eigen, besloten kring; Pensioenkring Roba.

Deze kring krijgt een eigen belanghebbendenorgaan met vertegenwoordigers van de werkgever, werknemers en gepensioneerden. In totaal gaat het om circa 335 medewerkers, 135 pensioengerechtigden en 195 deelnemers met premievrije rechten. De Nederlandse Bank heeft eind november een verklaring van geen bezwaar afgegeven.

Gerard de Roij, voorzitter van Roba Pensioenfonds: “Het bestuur heeft samen met de werkgever verschillende mogelijkheden bekeken om de opgebouwde pensioenen, ingegane uitkeringen en huidige pensioenregelingen elders onder te brengen. Het bestuur heeft vastgesteld dat de belangen van de diverse belanghebbenden het best zijn gediend bij de door HNPF geboden oplossing. HNPF is een zogenaamd Algemeen Pensioenfonds (APF), waar meer werkgevers uit verschillende branches zich bij kunnen aansluiten. De pensioenen worden ondergebracht in een eigen Roba-kring. Het is daarmee financieel afgescheiden van andere pensioenregelingen bij HNPF. Dit betekent dat de opgebouwde pensioenen worden overgedragen naar een professionele pensioenuitvoerder met voldoende bestaanszekerheid”.

De directie van Roba Holding B.V. heeft eveneens het besluit genomen om de toekomstige pensioenopbouw per 1 januari 2023 onder te brengen bij HNPF.

Paul Cohn, mede-eigenaar en directeur van Roba Holding: “Het Roba Pensioenfonds is 73 jaar geleden door mijn grootvader opgericht om er voor te zorgen dat Roba medewerkers een goed pensioen zouden krijgen. Daar zijn we al die jaren zeer goed in geslaagd. Wij hebben altijd kunnen indexeren en de medewerkers hebben tot op heden zelfs nooit premie betaald. De afgelopen jaren hebben wij helaas steeds meer te maken gekregen met nieuwe regelgeving en verambtelijking vanuit de toezichthouder. Deels begrijpelijk maar voor een belangrijk gedeelte ook niet. Regelgeving en complexiteit die geen voordelen bracht voor de deelnemers maar wel leidde tot veel hogere kosten. Dit heeft ons helaas tot het besluit gebracht om met het Fonds te stoppen. Met pijn in ons hart. Wij denken met HNPF een toekomstbestendig pensioenfonds te hebben gevonden die onze pensioenregelingen zal uitvoeren op de wijze die in de huidige tijd van pensioenfondsen verwacht wordt”.

José Suarez Menendez, voorzitter bij Het Nederlandse Pensioenfonds: “Wij zijn blij met het vertrouwen van Roba Pensioenfonds in Het Nederlandse Pensioenfonds. Het draagt bij aan onze groei en daarmee aan onze gezamenlijke ambitie voor een toekomstbestendige pensioenuitvoering voor onze deelnemers.

We heten de deelnemers, gepensioneerden en gewezen deelnemers van Roba Pensioenfonds dan ook van harte welkom.

Roba

Roba is een OPF met eind Q3 2022 een belegd vermogen van € 166 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 337 actieve bijdragers en 134 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2022 een rendement van -2%.

Eind Q3 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 136.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 127.5% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Kempen CM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Appel Pensioenuitvoering.

Source: HNPF
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer