Stichting Shell Pensioenfonds besteedt uitvoering uit aan Syntrus Achmea per 1 januari 2018

15 november 2016

Syntrus Achmea neemt de pensioenadministratie en communicatie van Stichting Shell Penisoenfonds (SSPF) per 1 januari 2018 over van Shell Pensioenbureau Nederland (SPN), het bestuursbureau van het Pensioenfonds. Shell en Achmea werken al sinds 2013 naar tevredenheid met elkaar samen. Syntrus Achmea verzorgt namelijk dezelfde taken al langere tijd voor Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS), het tweede pensioenfonds van Shell.

De uitbesteding heeft als voordeel dat de pensioenaanspraken van SSPF en SNPS onder één dak komen te liggen. “Voor deelnemers die een bruto pensioen bij SSPF en een netto pensioen (bij SNPS) hebben of nog opbouwen, heeft uitbesteding aan een en dezelfde partij als voordeel dat alle opgebouwde pensioenaanspraken op termijn in één digitale omgeving zichtbaar zullen zijn”, aldus het fonds.

Het fond behoudt met de uitbesteding alle controle: “Het Bestuur van SSPF blijft ook na de uitbesteding eindverantwoordelijk voor de administratie en communicatie van het pensioenfonds. Shell Pensioenbureau Nederland houdt, namens het Bestuur van SSPF, toezicht op de uitbestede pensioenadministratie en communicatie. Verder blijven strategische zaken als bestuursondersteuning en risicomanagement in eigen huis.” Daarnaast blijft het vermogensbeheer uitgevoerd worden door Shell Asset Management Company (SaMCo)

Shell (SSPF) is een OPF met eind Q2 2016 een belegd vermogen van € 26714M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een oud deelnemersbestand met in 2015 10466 actieve bijdragers en 19802 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €1553 per deelnemer, waarvan 13% voor pensioenbeheer. De totale beleggingskosten waren 69bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2016 een rendement van 2%. Eind Q2 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 119% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 123% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is SaMCo en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door SPN.

Bron:

http://pensioenfonds.shell.nl/nl/about-pensionfund/informatie-en-nieuws/news-pensionfund/2016/work-contracted.html

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer