Europese stress test onderstreept kwetsbaarheid pensioenfondsen

stress test

14 december 2017

Europees toezichthouder voor de pensioen- en verzekeringssector EIOPA heeft gisteren, op 13 december 2017, de resultaten gepubliceerd van een stress test waaraan een aantal Nederlandse pensioenfondsen hebben deelgenomen. De test werd namens EIOPA uitgevoerd door DNB.

De test is door EIOPA uitgevoerd om een actueel beeld te krijgen van de financiële positie van pensioenfondsen in een bepaalde Europese lidstaat. Daarnaast wil de toezichthouder met de test inzicht krijgen in het effect van het beleid van pensioenfondsen op de financiële markt, het zogenaamde ‘systeemrisico’.

De stress test wijst uit dat bij de deelnemende Nederlandse pensioenfondsen, wanneer een scenario van hevige schokken zich voordoet, de dekkingsgraad met ongeveer een kwart kan dalen. Toezichthouder DNB kwalificeert het Nederlands pensioenstelsel als kwetsbaar in vergelijking met de stelsels van andere Europese lidstaten.

Volgens de Pensioenfederatie is dit resultaat echter niet onverwacht: “Nederlandse pensioenfondsen hebben de ambitie om te indexeren en zij investeren daardoor relatief meer in zakelijke waarden (aandelen, vastgoed), die in het stress test-scenario flink werden geraakt.”

Ten slotte laat de test zien dat pensioenfondsen een stabiliserende rol op de financiële markten hebben. Er zou geen sprake zijn van systeemrisico’s. De systematiek van herstelplannen in Nederland kan namelijk de kortetermijneffecten van kortingen teniet doen door de uitspreiding over een langere periode.

Bron: EIOPA, 2017 IORP Stress Test Report, 13 december 2017 / persbericht de Pensioenfederatie, 13 december 2017 / DNBulletin, 13 december 2017

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer