Syntrus Achmea gaat pensioenbeheer voor BPF’en afbouwen

6 november 2016

Syntrus Achmea schrijft op haar website dat het haar dienstverlening gaat richten op ondernemings- en beroepspensioenfondsen. In lijn hiermee wordt het pensioenbeheer voor bedrijfstakpensioenfondsen (bpf’en) de komende jaren afgebouwd. Syntrus Achmea Pensioenbeheer zorgt volgens het bericht in afstemming met de bpf-klanten voor een goede overdracht van werkzaamheden, om zo de continuïteit voor de deelnemers te waarborgen. De gevolgen voor de medewerkers van Syntrus Achmea Pensioenbeheer worden na deze afstemmingsronde duidelijk

Syntrus Achmea Pensioenbeheer is geruime tijd in gesprek met de bpf-klanten over toekomstbestendige pensioenuitvoering tegen lage kosten. Uit deze gesprekken en de analyses van de administratieve systemen werd duidelijk dat de noodzakelijke verbeteringen en vereenvoudiging voor bpf-klanten niet haalbaar zijn binnen redelijke termijn. Het alternatief is het blijven ondersteunen van maatwerk per bedrijfstakpensioenfonds en per regeling. Volgens het bedrijf vormen de daarvoor benodigde miljoeneninvesteringen in IT een belemmering. Bij het afnemend aantal bpf-klanten worden de kosten daardoor te hoog, zowel voor de deelnemers als voor Syntrus Achmea Pensioenbeheer. Daarom is besloten deze dienstverlening af te bouwen en in overleg met de fondsbesturen te zorgen voor een goede overdracht van de pensioenadministratie aan andere uitvoerders. Hiermee richt Syntrus Achmea Pensioenbeheer haar focus in de toekomst op ondernemings- en beroepspensioenfondsen.

Bron: https://www.syntrusachmea.nl/nl/nieuws-en-opinie/organisatienieuws/Items/Geleidelijke-afbouw-pensioenbeheer-voor-bedrijfstakpensioenfondsen.aspx

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer