Tandartsen en Tandarts-Specialisten: BPVT besluit om géén verzoek tot invaren in te dienen bij het pensioenfonds

Tandartsen en Tandarts-Specialisten publiceert op zijn website:

Gisteren vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de BPVT plaats. De BPVT is de Beroepspensioenvereniging Tandartsen en Tandarts-specialisten. De leden hebben gestemd over de toekomst van SPT. Graag informeren wij u over de uitkomsten van deze ledenraadpleging.

  • Vrijwel unaniem hebben de leden hun akkoord gegeven op het besluit van het bestuur van de BPVT om géén verzoek tot invaren in te dienen bij het pensioenfonds.
  • Vrijwel unaniem hebben de leden ingestemd met het voorstel van het bestuur van de BPVT om het bestuur van SPT te verzoeken voortvarend te beginnen met de liquidatie van het pensioenfonds. Dit houdt in dat de pensioenaanspraken en -uitkeringen via een collectieve waardeoverdracht worden overgedragen aan een andere partij, bij voorkeur een verzekeraar.

Achtergrond

Sinds 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) actief. Deze wet zorgt ervoor dat bestaande pensioenregelingen veranderen naar een premie-overeenkomst. De bestaande pensioenen kunnen al dan niet worden omgezet naar de nieuwe regeling (invaren). Het besluit om dit al dan niet te doen ligt bij sociale partners, want zij zijn eigenaar van de pensioenregeling. Bij Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten (SPT) is dit de beroepspensioenvereniging BPVT.

De BPVT heeft onderzoek gedaan naar mogelijke toekomstscenario’s met mede als uitgangspunt dat het voortbestaan van SPT hoe dan ook eindig is. Er zijn veel scenario’s en opties verkend. We verwijzen u graag naar de toekomstpagina van SPT voor meer achtergrondinformatie.

Hieronder vatten we de conclusie voor u samen.

Bestuur BPVT: niet invaren is best passend bij deelnemers en bij missie SPT

Gezien de uitkomsten van de deelnemersenquête in februari is het bestuur van de BPVT er sterk van overtuigd dat niet invaren en de collectieve waardeoverdracht overdragen aan een verzekeraar het best past bij de wensen en behoeftes van onze deelnemers. Dit past ook het best bij de missie van SPT.

Vervolgstappen

De BPVT heeft het SPT bestuur geïnformeerd en gaat er van uit dat zij de komende tijd voortvarend aan de slag gaat met deze uitkomsten.

Het bestuur SPT houdt u via de website op de hoogte.

Tandartsen en Tandarts-Specialisten

Tandartsen en Tandarts-Specialisten is een BRF met eind Q1 2024 een belegd vermogen van € 1.606 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2023 0 actieve bijdragers en 5.121 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2024 een rendement van 2%.

Eind Q1 2024 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 127.1% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 105.9% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Roccade Advies en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source

Receive our alerts newsletter

Related Alerts

Grow your Institutional Business

Don’t hesitate to contact us if you have any questions.

Herengracht 162
1016 BP Amsterdam
The Netherlands

Email: info@exelerating.com
KvK: 65727746
Btw: NL856234011B01

Privacy Statement

Exelerating

Top