Toekomstige pensioenopbouw Tandtechniek mogelijk naar Zorg en Welzijn

Tandtechniek PFZW

4 april 2017

De toekomstige pensioenopbouw van Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek gaat mogelijk opgebouwd worden bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn: “Sociale Partners Tandtechniek hebben na een zeer zorgvuldig onderzoek onderling een akkoord bereikt over de toekomstige opbouw van uw pensioen. Ze willen dat de nieuwe opbouw bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) gaat plaatsvinden.” Voor de toekomstige opbouw daadwerkelijk naar PFZW over gaat, moeten de leden van de werkgeversorganisaties en vakbonden eerst nog instemmen.

Naast de toekomstige pensioenopbouw, overweegt het fonds om ook de bestaande rechten bij PFZW onder te brengen: “Het bestuur moet nog een besluit nemen over het pensioen dat tot nu is opgebouwd. Eén mogelijkheid is deze ook bij PFZW onder te brengen. In dat geval is een verlaging van het pensioen, dat al opgebouwd is, onvermijdelijk. Het bestuur onderhandelt momenteel over alternatieven waarbij dit mogelijk voorkomen kan worden.”

Tot slot noemt het fonds de volgende reden voor het oriënteren op de toekomst: “Door de toegenomen eisen waaraan pensioenfondsen in Nederland moeten voldoen, is het voor kleine pensioenfondsen steeds moeilijker om het optimale pensioen voor de deelnemer te realiseren. Daarom zoeken veel fondsen, net als wij, naar mogelijkheden waardoor het pensioen zo hoog mogelijk wordt.”

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Tandtechniek is een BPFv met eind Q4 2016 een belegd vermogen van € 753M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 3539 actieve bijdragers en 1852 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €345 per deelnemer en de totale beleggingskosten 41bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2016 een rendement van -1%. Eind Q4 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 84% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Syntrus Achmea.

Bron: https://www.pensioentandtechniek.nl/Werknemers/Nieuws/Items/Uw-pensioen-naar-Pensioenfonds-Zorg-en-Welzijn.aspx

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer