TKP en fintechbedrijf Ohpen maken volautomatische DC-administratie voor 283.000 deelnemers van Aegon Cappital

23 juni 2021

TKP publiceert het volgende op haar website:

“TKP is de eerste pensioenuitvoeringsorganisatie met een volledig geautomatiseerde DC-straat. Dat betekent dat de administratie van persoonlijke pensioenbeleggingsrekeningen van deelnemers volautomatisch verloopt. Denk aan transacties bij premie-inleg of bij pensioneren. Belangrijk, nu in de transitie naar het nieuwe stelsel deelnemers meer verantwoordelijkheid voor hun pensioenvermogen krijgen en het aandeel DC-processen groeit.

Aegon Cappital, de premiepensioeninstelling van Aegon, maakt als launching customer sinds mei gebruik van de nieuwe DC-straat van TKP. DC staat voor Defined Contribution, oftewel individuele beleggingspensioenen. Naast eigen software, gebruikt TKP ook software van een derde partij: voor de beleggingsadministratie wordt samengewerkt met het Nederlandse fintechbedrijf Ohpen. Deze software wordt al langer in de bancaire sector gebruikt voor onder andere beleggingstransacties, en nu dus voor het eerst in de pensioensector.

Marianne de Boer, ceo van Aegon Cappital, is blij met de primeur: ‘Dit is weer een prachtige stap in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Pensioen en beleggen groeien steeds meer naar elkaar toe. Dat vraagt het nodige van de onderliggende systemen. Met de nieuwe, innovatieve DC-straat neemt de wendbaarheid van ons vermogensbeheer toe en kunnen we voortaan sneller nieuwe beleggingsproposities introduceren. Kortom, we zijn klaar voor de toekomst.’

Snelheid en actualiteit omhoog

Doordat de administratieve processen – inclusief de beleggingsadministratie – van begin tot eind volautomatisch gaan, kan Aegon Cappital ervoor kiezen zijn deelnemers meer in- en uitstapmomenten aan te bieden. Dat geeft deelnemers dus veel meer keuzevrijheid. Andere pensioenprocessen kunnen vanaf nu ook op dagbasis afgehandeld worden.

In de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel, waarin we van een DB- naar een DC-wereld toegroeien, wordt actualiteit en flexibiliteit voor deelnemers steeds belangrijker. In de DC-wereld krijgen deelnemers namelijk meer verantwoordelijkheid voor hun persoonlijke pensioenvermogen. Dat maakt het belangrijk voor ze dat ze realtime kunnen volgen hoe het met hun beleggingen gaat. De nieuwe DC-straat zorgt ervoor dat deelnemers direct inzicht hebben in hun individuele pensioenbouw. Met dat inzicht kunnen zij goed geïnformeerd de beste keuze maken.

Overigens is niet alleen voor deelnemers, maar ook voor pensioenuitvoerders zelf een volautomatische DC-straat van belang. Zij kunnen hierdoor eenvoudiger en op een flexibeler manier verschillende beleggingsproposities aanbieden aan werkgevers en hun werknemers.”

Source: TKP
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer