Toekomst Pensioenfonds Wonen

19 juli 2021

Pensioenfonds Wonen publiceert in het jaarverslag 2020:

Gesloten fonds

Door de intrekking van de verplichtstelling, is het fonds per 1 januari 2018 een gesloten fonds waarin geen actieve opbouw meer plaatsvindt.
Daarnaast is per 1 januari 2018 artikel 150 uit de Pensioenwet in werking getreden. Dit omdat op het moment van de intrekking van de verplichtstelling de beleidsdekkingsgraad van het fonds lager was dan de vereiste beleidsdekkingsgraad op basis van het minimaal vereist vermogen. Het wetsartikel stelt dat het pensioenfonds ‘binnen een door de toezichthouder te stellen termijn overgaat tot het verzekeren bij een verzekeraar, overdragen aan een verzekeraar of onderbrengen bij een pensioenfonds van de pensioenverplichtingen op basis van een procedure welke ter kennis en instemming van de toezichthouder wordt gebracht’.

Toekomst pensioenfonds Wonen

Het bestuur heeft de zoektocht naar de meest geschikte andere partij met een jaar verlengd. De situatie halverwege 2020 liet het niet toe om alle opties kwalitatief goed te vergelijken en een gedegen keuze te maken voor een overdracht per 31 december 2020. Het traject wordt nu afgerond met een liquidatie of fusie uiterlijk per 31 december 2021. Dit extra jaar stelt het bestuur in de gelegenheid om er zeker van te zijn dat de oplossing die gekozen wordt, ook echt de juiste is voor de deelnemers van het fonds. In de eerste helft van 2021 heeft het bestuur de zoektocht gebracht naar de fase waarin een keuzerichting wordt bepaald.

Twee potentiële partijen hebben offertes uitgebracht, op basis waarvan het bestuur een voorgenomen keuze zal maken. Bij de keuze staat het belang van de deelnemers voor het bestuur centraal. Op het moment dat de keuze is gemaakt, zal het bestuur hier uitgebreid over communiceren.

Wonen

Wonen is een BPFv met eind Q1 2021 een belegd vermogen van € 4.278 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 829 actieve bijdragers en 17.343 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2021 een rendement van -1%.

Eind Q1 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 100.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 119.6% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Source: Pensioenfonds Wonen
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer