Toekomst Stichting CRH Pensioenfonds

23 oktober 2023

CRH publiceert op zijn website:

Per 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen van kracht geworden. Vanaf dat moment krijgen de pensioenuitvoerders en sociale partners (de vertegenwoordigers van werknemers en werkgever) tot uiterlijk 1 januari 2028 de tijd om over te stappen naar het nieuwe pensioenstelsel waarin alle deelnemers een eigen pensioenpot krijgen.

De sociale partners van CRH Nederland hebben de wens uitgesproken om de nieuwe regeling bij een andere uitvoerder dan het CRH Pensioenfonds onder te brengen. Dit betekent dat CRH Pensioenfonds naar verwachting op termijn zal ophouden te bestaan. Alle deelnemers zijn hierover in mei 2023 al schriftelijk geïnformeerd.

Momenteel wordt de nieuwe pensioenuitvoerder geselecteerd. Het is de bedoeling dat, nadat de opgebouwde pensioenen zijn overgedragen, bij de nieuwe uitvoerder de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel wordt uitgevoerd.

De komende periode blijven we u informeren over de ontwikkelingen middels nieuwsbrieven en artikelen op de website. Als u vragen heeft naar aanleiding van dit artikel of anderszins, kunt u deze stellen per e-mail via info@crhpensioenfonds.nl of telefonisch via 020 – 3045 100.

CRH

CRH is een OPF met eind Q2 2023 een belegd vermogen van € 846 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 1.212 actieve bijdragers en 1.805 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2023 een rendement van 2%.

Eind Q2 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 112.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 115.1% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Goldman Sachs AM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non external.

Source: CRH
Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer