Toekomstvisie Pensioenfonds ING: Geen splitsing maar ongewijzigd voortbestaan

Pensioenfonds ING

21 juni 2017

Het gesloten ondernemingspensioenfonds ING met een belegd vermogen van €27 miljard voert zowel de pensioenregeling uit voor (ex-) medewerkers van ING Bank als van NN Group. Daarom heeft het fonds overwogen om de pensioenregelingen te splitsen. Daarbij heeft een groot deel van de deelnemers naast Pensioenfonds ING ook te maken met één van de twee nieuwe CDC Pensioenfondsen. Gezien de bijzondere situatie heeft het fonds een toekomstvisie opgesteld waar rekening is gehouden met deze gegevens. De belangrijkste punten van deze visie die het fonds onlangs op haar website heeft gepubliceerd zijn hieronder samengevat.

Gezien het fonds groot is in omvang en aantal deelnemers, stelt het fonds dat zij financiële en operationele slagkracht heeft en nog tientallenjaren voldoende groot blijft. Daarnaast heeft het fonds onlangs het omgekeerd gemengde bestuursmodel ingevoerd wat slagvaardig besturen beter mogelijk maakt. Vanwege deze punten blijft de structuur van het fonds voorlopig ongewijzigd en zal zij de pensioenregelingen niet splitsen: “Het Fonds blijft voortbestaan als zelfstandige pensioenfondsstichting. Eerder is een splitsing overwogen in een fonds voor (ex-)medewerkers van ING Bank en een fonds voor NN Group. Verschillende aspecten zijn daarbij zorgvuldig afgewogen. Omdat een splitsing in twee fondsen op zichzelf minder efficiënt is, en omdat er alternatieven zijn ziet het Fonds nu onvoldoende aanleiding om te splitsen.”

Tot slot wil het pensioenfonds de samenwerking met de CDC Pensioenfondsen verbeteren binnen de huidige structuur: “Het gaat bijvoorbeeld om efficiëntie uitvoering van de regelingen, gezamenlijke communicatie en beleidsvorming.”

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

ING is een OPF met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 26909M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 19621 actieve bijdragers en 19047 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €259 per deelnemer en de totale beleggingskosten 36bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een rendement van -2%. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 138% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 110% bedroeg. Het fonds is zelf verantwoordelijk voor het fiduciair management en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Bron: https://www.pensioenfondsing.nl/nieuws/2017/juni/toekomstvisie-pensioenfonds-ing/

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer