Total Pensioenfonds Nederland kiest voor een APF

25 april 2021

TPN publiceert op haar website:

Eerder informeerden wij u over de toekomst van uw pensioenfonds en de te maken keuze tussen een APF en een bedrijfstakpensioenfonds (PGB). De werkgever, werknemersvertegenwoordiging en het bestuur van TPN hebben ervoor gekozen de pensioenen onder te brengen bij een APF.

Dit betekent dat het pensioen dat u hebt opgebouwd en nog gaat opbouwen naar een APF wordt overgedragen. Welke APF dat wordt, maken we mogelijk eind mei, begin juni bekend.

Samen in een collectiviteitskring

Een APF is een Algemeen Pensioenfonds met een overkoepelend bestuur waar verschillende pensioenregelingen apart worden uitgevoerd, in een zogenaamde kring. De overgang naar een APF betekent dat alle deelnemers van Total Pensioenfonds met elkaar in een zogenaamde collectiviteitskring pensioen gaan opbouwen. Dat doen we in grotendeels dezelfde pensioenregeling als nu. Binnen onze collectiviteitskring delen we, net als in ons huidige pensioenfonds, risico’s van bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of overlijden.

Geen bestuursdruk, wel vertegenwoordiging

Een APF zien wij als een betere optie voor de toekomst dan een bedrijfstakpensioenfonds. Als relatief klein fonds kunnen we tegen acceptabele kosten de bestuurstaken uit handen geven. Een APF kent namelijk al een deskundig bestuur voor alle deelnemende kringen. Ook blijven we op de belangrijkste gebieden invloed behouden. We zijn bij een APF als deelnemers namelijk vertegenwoordigd in een Belanghebbendenorgaan. Dit orgaan wordt betrokken bij belangrijke besluiten. Bijvoorbeeld als het gaat om de beleggingsstrategie of de invulling van het nieuwe pensioenakkoord. Ook hebben we inspraak op ons premie- en indexatiebeleid.

Hoe nu verder?

Op dit moment onderzoeken wij welk APF de beste optie is. Wij verwachten mogelijk eind mei, begin juni een keuze te kunnen maken tussen de verschillende APF’en. Dan kunnen we ook meer vertellen wat de overgang van uw pensioenrechten voor u betekent. We streven ernaar om eind dit jaar de overgang te laten plaatsvinden.

TOTAL

TOTAL is een OPF met eind Q4 2020 een belegd vermogen van € 576 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 718 actieve bijdragers en 463 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2020 een rendement van 6%.

Eind Q4 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 97.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118.9% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Blue Sky Group en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door RiskCo.

Source: Total Pensioenfonds Nederland
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer