Transavia pensioenfondsen: Voorgenomen besluit tot liquidatie SPTGC

21 maart 2018

Na eerdere berichtgeving omtrent een onderzoek naar verschillende toekomstscenario’s (Lees meer ) , publiceert Transavia pensioenfondsen nu op haar website:

“In de bestuursvergadering van 27 februari 2018 is het bestuur tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende toegevoegde waarde is: er zijn in de ogen van het bestuur geen overtuigende argumenten om het fonds voort te zetten. Zij heeft dan ook unaniem het voorgenomen besluit genomen over te gaan tot liquidatie (opheffing). Het Verantwoordingsorgaan zal hierover nu eerst om advies gevraagd worden.

Indien het Verantwoordingsorgaan positief adviseert kan het bestuur het voorgenomen besluit omzetten in een definitief besluit en de vervolgstappen voor een liquidatie in gang gaan zetten. In de loop van het voorjaar zal daarover naar verwachting meer duidelijkheid zijn. ”

Fondsprofiel Ring Transavia cabinepersoneel:

Ring Transavia cabinepersoneel is een Multi-OPF met eind Q4 2017 een belegd vermogen van € 55 Mil waarvan 100% herverzekerd en 1% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 788 actieve bijdragers en 27 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €179 per deelnemer en de totale beleggingskosten 48bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2017 een rendement van 0%. De fiduciair manager van het fonds is Aegon en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Aegon.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Fondsprofiel Ring Transavia grondpersoneel:

Ring Transavia grondpersoneel is een Multi-OPF met eind Q4 2017 een belegd vermogen van € 141 Mil waarvan 100% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 571 actieve bijdragers en 194 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €198 per deelnemer en de totale beleggingskosten 48bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2017 een rendement van 0%. De fiduciair manager van het fonds is Aegon en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Aegon.

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer