TRANSITIENIEUWS – DNB om de tafel met sleutelfunctiehouders risicobeheer

1 maart 2023

DNB publiceert op zijn website:

In een rondetafelbijeenkomst op 1 februari hebben sleutelfunctiehouders risicobeheer van meer dan tien pensioenfondsen en enkele vertegenwoordigers van DNB van gedachten gewisseld over de rollen en taken van sleutelfuncties risicobeheer tijdens de transitie naar het pensioenstelsel. DNB heeft deze rondetafelbijeenkomst geïnitieerd omdat wij vinden dat de sleutelfuncties risicobeheer, actuarieel en interne audit een belangrijke rol vervullen in een evenwichtige en beheerste transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.

Tijdens een levendige discussie kwamen verschillende thema’s en discussiepunten aan bod: Hoe draagt de sleutelfunctie risicobeheer bij aan de kwaliteit van besluitvorming tijdens de transitie? En aan de risicobeheersing tijdens de uitvoering ervan? Wat zijn hierbij de uitdagingen die op een sleutelfunctie afkomen? De slides die zijn gebruikt tijdens de rondetafelbijeenkomst kunt u hier lezen. Deze slides zijn gemaakt voor discussiedoeleinden tijdens de ronde-tafel bijeenkomst en zijn geen beleidsstandpunten van DNB.

De inhoudelijke discussie tijdens de ronde-tafel bijeenkomst werd gevoerd langs twee boodschappen voor discussiedoeleinden waar de deelnemers op konden reflecteren:

Voor een beheerste en integere transitie is het nodig dat sleutelfuncties en besturen:

• Ervoor zorgen dat de juiste transitierisico’s tijdig op de bestuurstafel komen
• ​De risicoanalyse doorvertalen naar het transitiepad van het fonds.
De bijgevoegde slides bevatten concrete voorbeelden voor hoe sleutelfuncties en besturen dit kunnen bereiken tijdens de transitie.

De sleutelfunctiehouders gaven aan dat de volgende risico’s bij hen ‘top of mind’ zijn:

• Doorlooptijd en complexiteit besluitvorming bij sociale partners
• Weinig tijd voor testen van nieuwe IT-systemen
• Koppeling pensioenbeheer/vermogensbeheer bij uitvoerders
• Communicatie naar deelnemers en vertrouwen in nieuwe stelsel

De belangrijkste opgedane beelden uit de rondetafelbijeenkomst over de rol van de sleutelfunctie tijdens de transitie zetten we hieronder op een rijtje.

• Over het algemeen zien de sleutelfunctiehouders de rol van de sleutelfunctie risicobeheer als onveranderd. Die rol werd geduid als een onafhankelijke blik op risico’s formuleren en daarover adviseren aan besturen.
• Wel hanteren meerdere sleutelfunctiehouders een meer vooruitkijkend en proactief perspectief tijdens het vervullen van hun rol. Bijvoorbeeld door mee te denken over het raamwerk rondom de beoordeling van evenwichtigheid richting toekomstige besluitvorming.
• We merkten op dat er verschillen zijn in de praktijk over hoe sleutelfuncties opereren in de transitie. Sommige sleutelfunctiehouders schuiven aan bij reguliere stuur- of projectgroepen rondom de transitie. Andere sleutelfunctiehouders richten zich meer op het adviseren van besturen tijdens vergaderingen.

De levendige discussie tijdens de rondetafelbijeenkomst werd door alle deelnemers (en ook door DNB) als nuttig ervaren. DNB wil in een dergelijke setting met vertegenwoordigers van pensioenfondsen in gesprek blijven gaan.

Source: DNB
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer