Wetsvoorstel transparant toezicht naar Tweede Kamer

transparant toezicht

5 september 2017

De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) moeten meer mogelijkheden krijgen om overtredingen, begaan door financiële instellingen, openbaar te maken. Dat staat in het wetsvoorstel transparant toezicht financiële markten. Het voorstel is op 4 september naar de Tweede Kamer gestuurd.

Wanneer dit wetsvoorstel in haar huidige vorm zou gelden, betekent het dat de toezichthouders in bepaalde gevallen van overtreding, binnen korte termijn, de naam en gegevens van een financiële instelling kunnen vrijgeven. Dit zou alleen mogelijk zijn wanneer er schade is voor eventuele betrokkenen. Het wetsvoorstel maakt het ook mogelijk voor de toezichthouder om sneller te reageren wanneer instellingen zelf met informatie naar buiten komen over de gemaakte overtredingen.

Ten slotte zou dit wetsvoorstel mogelijk maken dat DNB overzichten publiceert waar kerncijfers van banken worden vergeleken.

Het wetsvoorstel is nu naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit onderdeel van het wetgevingsproces kunnen nog wijzigingen worden aangebracht.

Bron: wetsvoorstel toezicht financiële markten

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer