Trend: Duurzaam beleggen & ESG beleid

24 februari 2017

Voor deelnemers, maatschappij en politiek is duurzaamheid van pensioenbeleggingen een steeds belangrijker thema. De Pensioenfederatie, belangenbehartiger van bijna alle Nederlandse pensioenfondsen, bevordert dat haar leden een beleid voor verantwoord beleggen voeren dat past bij het pensioenfonds en haar deelnemers. De Code Pensioenfondsen en de Pensioenwet vormen hiervan de basis. Hierin staan de minimale voorwaarden waar pensioenfondsen aan moeten voldoen met betrekking tot verantwoord beleggen en verplicht fondsen tot het publiceren op welke wijze hun beleggingsbeleid rekening houdt met duurzaamheid in hun jaarverslagen.

Om te voldoen aan deze criteria, staan pensioenfondsen er niet alleen voor. Ook uitvoerders ontwikkelen standaarden en benchmarks rond verantwoord beleggen of zoeken aansluiting bij bestaande initiatieven. Een belangrijk samenwerkingsverband is de United Nations Principles for Responsible Investment dat de integratie van Environmental, Social en Governance-aspecten (ESG) stimuleert. Dit ‘ESG-beleid’ zien we steeds meer terug in de dagelijkse berichtgeving van zowel pensioenfondsen, verzekeraars als ook vermogensbeheerders.

Zo maakte NN Investment Partners deze week bekend drie nieuwe teamleden te hebben aangenomen die zich richten op de verdere ontwikkeling van verantwoord beleggen binnen het bedrijf en ontving het Delta Lloyd ESG Fund vijf sterren van Morningstar. Delta Lloyd ziet het ESG Fund als een bevestiging dat het bedrijf een vooruitstrevend duurzaam beleggingsbeleid voert, zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties van het fonds.

Bronnen:

https://www.nnip.com/corporate/NL/nl/Pers/Nieuws-Opinie/view/NN-Investment-Partners-onderstreept-het-belang-van-verantwoord-beleggen-met-drie-nieuwe-teamleden-1.htm

http://www.deltalloydassetmanagement.nl/en-gb/actual/nieuwsartikelen/2017/2/delta-lloyd-esg-fund-ontvangt-5-sterren-van-morningstar/

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer