Triodos IM: Triodos Cultuurfonds gesloten voor aan- en verkopen

12 april 2018

Triodos IM publiceert in een persbericht op haar website:

“Triodos Cultuurfonds, het Triodos beleggingsfonds dat belegt in projecten in de culturele sector en onder beheer is van Triodos Investment Management, is met ingang van 12 april 2018 gesloten voor aan- en verkopen. De sluiting van het fonds volgt op de aankondiging van Triodos Investment Management dat zij voornemens is om de activiteiten van Triodos Cultuurfonds over te dragen aan Triodos Bank Nederland en het fonds te ontbinden.

Triodos Investment Management heeft Triodos Cultuurfonds in 2006 opgericht met als doel een investeerbare propositie te bieden aan beleggers die de culturele sector willen ondersteunen. Een belangrijke pijler van die propositie was het fiscale voordeel dat gold voor investeringen in de culturele sector. Sinds het wegvallen van dit fiscale voordeel in 2012, is de omvang van het fonds gedaald van EUR 165 miljoen (ultimo 2011) naar EUR 87 miljoen (ultimo maart 2018) en blijft aanhoudend dalen. Dit zal er op termijn toe leiden dat de kosten voor het beheren van het fonds onevenredig zwaar gaan wegen op de aandeelhouders in het fonds en dat het portefeuillerisico zal toenemen als gevolg van een sterkere concentratie, waardoor deze niet langer aansluit bij het risicoprofiel van het fonds.”

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer