Uitslag kortgeding: Pensioenfonds Verloskundigen mag de pensioenen verlagen

5 december 2016

Zo blijkt uit een bericht op de website van het Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV). De uitspraak is de uitslag van het kortgeding dat op 8 november jongstleden in Tilburg plaatsvond. Een gepensioneerde verloskundige probeerde in samenwerking met de ouderenbond KBO-Brabant te voorkomen dat het fonds de pensioenen zou verlagen, tevergeefs.

Uit het artikel blijkt dat het verlagen van de pensioenen één van de maatregelen was uit het herstelplan van SPV dat zij had ingediend bij DNB. SPV: “Wij zijn van mening dat alle maatregelen uit het herstelplan nodig zijn om ook op de lange termijn alle pensioenen te kunnen betalen. DNB heeft het herstelplan getoetst en vindt de genomen maatregelen zorgvuldig en haalbaar.” De kantonrechter heeft uiteindelijk beslist dat SPV de pensioenen mag verlagen. Hiervoor worden op de website van De Rechtspraak twee redenen gegeven. Ten eerste is de korting niet in strijd met de wet. Ten tweede is er een ‘fair balance’ tussen individueel en algemeen belang: “De rechter concludeert dat de vermindering van de pensioenuitkering het algemeen belang dient en niet disproportioneel is. Er is een ‘fair balance’ tussen het individuele belang van de pensioengerechtigde verloskundige enerzijds en het met de herstelmaatregel gediende algemeen belang, anderzijds.”

Marlies Bartels, voorzitter van SPV, op de website van het fonds: “Het is goed dat een onafhankelijke rechter ons in het gelijk heeft gesteld. Wij hebben een zorgvuldige afweging gemaakt en vinden dat deze combinatie van maatregelen het beste rekening houdt met de effecten voor iedereen. Wij gaan nu de uitvoering van onze maatregelen in gang zetten.”

Verloskundigen is een BRF met eind Q2 2016 een belegd vermogen van € 343M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 2248 actieve bijdragers en 473 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €603 per deelnemer en de totale beleggingskosten 53bps van het gemiddeld belegd vermogen. Eind oktober 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 83% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121,3% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Syntrus Achmea.

Bronnen:

https://www.pensioenfondsverloskundigen.nl/Pages/Nieuws_20161202_PensioenfondsSPVmagpensioenenverlagen.aspx

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Zeeland-West-Brabant/Nieuws/Paginas/Pensioen-van-verloskundige-mag-wordt-gekort.aspx

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer