Uitslag onderzoek pensioenvarianten: geslaagd voor praktijktoets

30 november 2016

Zo blijkt uit het vandaag verschenen bericht op de website van de Pensioenfederatie. Eerder al had het kabinet op 8 juli 2016 de Perspectiefnota Toekomst Pensioenstelsel uitgebracht waarin zij pleit voor fundamentele aanpassingen van het pensioenstelsel. De SER heeft hier verder onderzoek naar gedaan en hieruit zijn twee prototype-contracten naar voren gekomen die interessant zijn om verder te verkennen. De eerste is het persoonlijke pensioenvermogen met uitgebreide risicodeling en de tweede is de ambitieovereenkomst met collectieve risicodeling waarin aanspraken worden verdisconteerd op basis van de risicovrije rente. De Pensioenfederatie heeft vervolgens deze twee varianten in de praktijk onderzocht op basis van gegevens van tien pensioenfondsen. Zij werden getoetst op de volgende categorieën: communicatie, juridisch-fiscaal, uitvoering en financieel pensioenresultaat. Volgens de Pensioenfederatie moeten de varianten het antwoord zijn op de vraag hoe we in Nederland een robuust, begrijpelijk, eerlijk en toekomstbestendig pensioen het beste kunnen organiseren. De Federatie nodigt de Sociaal Economische Raad (SER) uit om samen verder te bepalen hoe vanaf dit punt tot een breed gedragen variant gekomen kan worden.

Beide varianten zijn dus in de praktijk uitvoerbaar, maar uit het bericht blijkt dat ze naast voordelen, ook aandachtspunten hebben: “Wel kennen beide prototypen van een nieuw pensioencontract naast voordelen ook aandachtspunten. Die aandachtspunten richten zich op aspecten als juridische houdbaarheid, delen van risico’s en communicatie.” Gerard Riemen, directeur van de Pensioenfederatie, denkt dat de varianten succesvol doorontwikkeld kunnen worden: “We weten nu wat de voordelen én de haken en ogen zijn van de beide varianten. En we zien mogelijkheden om een breed gedragen pensioencontract te ontwikkelen. Nu zijn sociale partners en de SER aan zet.”

Riemen over de doorontwikkeling van de pensioenvarianten: “De verschillen vloeien voor een belangrijk deel voort uit de wijze waarop de varianten in de berekeningen van de SER zijn gemodelleerd. Er zijn knoppen waaraan in beide varianten kan worden gedraaid om tot een beter resultaat te komen. Aan welke knop bij welke variant in welke mate moet worden gedraaid is aan de sociale partners. Zij zullen tot een weging van de diverse pro’s en contra’s moeten komen en op basis daarvan tot een doorontwikkeling van hetgeen de SER heeft geproduceerd. Die doorontwikkeling kan leiden tot een evenwichtig contract waarin met collectieve risicodeling welvaartswinst wordt geboekt, van ongelijke behandeling geen sprake is en waarbij vooral in de uitkeringsfase bescherming wordt geboden tegen economische tegenwind. Als we de vaart erin houden, kan het volgende kabinet een vliegende start op het pensioenterrein maken.”

Bron: http://www.pensioenfederatie.nl/actueel/nieuws/Pages/Pensioenvarianten_doorstaan_praktijktoets_1285.aspx

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer