Pensioenfonds Unisys (SPUN) is een gesloten fonds

SPUN

31 augustus 2017

Stichting pensioenfonds Unisys Nederland (SPUN) voert per 1 juli 2017 niet langer de pensioenregeling uit voor werkgever Unisys en geldt sindsdien als gesloten. Dit rapporteert het fonds in haar jaarverslag. In 2018 zullen de resterende pensioenrechten worden overgedragen aan een APF, waarna het fonds wordt geliquideerd.

Wijziging uitvoeringsovereenkomst

SPUN voert vanaf 1 juli 2017 niet langer de regeling uit voor IT-provider Unisys Nederland. Dit hebben de werkgever en het fonds in mei 2017 in een addendum op de uitvoeringsovereenkomst vastgelegd. De werkgever heeft, in samenspraak met de ondernemingsraad, gekozen voor een premieregeling. Deze zal, ten behoeve van nieuwe werknemers, door een andere pensioenuitvoerder worden uitgevoerd. Het bestuur zou nog wachten op het definitief advies van de verantwoordingsorgaan over de wijziging.

Liquidatie en overdracht APF

SPUN heeft in 2016 RfPs gestuurd naar drie verschillende APFen. Naar aanleiding hiervan is op de bestuursvergadering van 11 april 2017 besloten de pensioenrechten integraal over te dragen aan een nog onbekend APF. Deze overdracht moet per 1 januari 2018 zijn voltrokken. Het fonds zal vervolgens worden geliquideerd. Het bestuur wacht op de het advies van het verantwoordingsorgaan, waarna definitief kan worden besloten tot collectieve overdracht.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Unisys Nederland is een OPF met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 479M waarvan 0% herverzekerd en 1% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 284 actieve bijdragers en 1279 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €504 per deelnemer en de totale beleggingskosten 36bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een rendement van 0%. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 105% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 113% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is MN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Syntrus Achmea.

Bron: jaarverslag 2016

 

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer