Univé: Klimaatactieplan beleggen

29 december 2023

Univé publiceert op zijn website:

Om onze klimaatambitie te realiseren hebben wij een klimaatactieplan opgesteld. In dit klimaatactieplan beschrijven wij welke acties wij als belegger ondernemen om de stijging van de temperatuur op aarde te beperken.

Als lange termijn belegger heeft Univé een verantwoordelijkheid in de strijd tegen klimaatverandering. Via onze beleggingen kunnen wij namelijk invloed uitoefenen op de uitstoot van broeikasgassen door de reële economie. Wij vullen dit in door het verschaffen van kapitaal om de energietransitie mogelijk te maken en door het sturen op vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door bedrijven in onze beleggingsportefeuille. Deze verantwoordelijkheid hebben wij bekrachtigd door in 2019, samen met ruim 50 andere financiële dienstverleners, het Klimaatcommitment van de Financiële Sector te ondertekenen. Univé levert daarmee een bijdrage aan de ambitie van het akkoord van Parijs om de temperatuurstijging onder de 2°C, en liefst 1,5°C te houden. Om deze klimaatambitie te realiseren hebben wij een klimaatactieplan opgesteld. In dit klimaatactieplan beschrijven wij welke acties wij als belegger ondernemen om de stijging van de temperatuur op aarde te beperken. Het klimaatactieplan bevat de volgende elementen: ambitie, governance, scope, methodieken, doelstellingen, acties en monitoring.

Source: Univé
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer