Update: Liquidatie OPF Unirobe Meeus Groep

AFM

11 april 2017

Eind december 2016 was de laatste update van Pensioenfonds Unirobe Meeus Groep over de liquidatie van het fonds. Toen had zij goedkeuring van De Nederlandsche Bank verkregen om de pensioenen op 31 december 2016 over te dragen aan Aegon Levensverzekering N.V. en in de loop van 2017 het pensioenfonds te liquideren. In een nieuw bericht op de website van het fonds, laat zij weten officieel in liquidatie te zijn en zoals voorgenomen de pensioenen te hebben overgedragen aan Aegon Levensverzekering N.V.

Daarnaast laat het fonds weten afwijkende afspraken voor de opgebouwde pensioenen van MVGM-deelnemers te hebben gemaakt. Voorheen zagen deelnemers hun pensioen nog verhoogd worden, voor zover het vrije vermogen van het fonds dat toeliet, met de consumentenprijsindex. De toeslagbepaling was daarmee gelijk aan die van UMG, IAK en Nedasco. Vanaf 1 januari 2017 is dit gewijzigd: “Vanaf 30 september 2016 geldt voor de ex-deelnemers en pensioengerechtigden van MVGM echter een andere toeslagbepaling. Vanaf 1 januari 2017 is namelijk een onvoorwaardelijke, jaarlijkse vaste toeslag van 0,8% per jaar van toepassing. Voor het eerst op 1 januari 2017 zullen de bij MVGM opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten met 0,8% worden verhoogd. Onder andere het aan MVGM toe te rekenen evenredige deel van het vrije vermogen van het Pensioenfonds is gebruikt om de inkoop van deze vaste toeslag te financieren.”

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Unirobe Meeus Groep is een OPF met eind Q4 2016 een belegd vermogen van € 640M waarvan 100% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 2135 actieve bijdragers en 737 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €236 per deelnemer en de totale beleggingskosten 39bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2016 een rendement van 0%. Eind Q4 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 0% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 0% bedroeg.

Bron: http://www.pensioenfondsumg.nl/nieuws

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer