Van Lanschot Kempen sluit inkoopprogramma van eigen aandelen af

van Lanschot Kempen

4 oktober 2017

Van Lanschot Kempen heeft haar inkoopprogramma voor eigen aandelen afgerond. Zo bericht de vermogensbeheerder middels haar website. Dit inkoopprogramma past in een breder beleid van afdekking van toe te kennen certificaten aan medewerkers in het kader van het beloningsbeleid en aandelenplan.

Het inkoopprogramma zag toe op de inkoop van 300.000 certificaten van gewone aandelen A. Deze aandelen werden voor een gemiddelde prijs van € 26,00 per aandeel gekocht. Het totaalbedrag voor de inkoop bedroeg uiteindelijk € 7.799.010.

In de laatste periode van het inkoopprogramma, tussen 26 september en 2 oktober 2017, heeft van Lanschot Kempen 64.305 eigen aandelen ingekocht. Deze werden voor gemiddeld 26,59 ingekocht.

Op 7 juni 2017 is het inkoopprogramma van start gegaan en op 2 oktober 2017 beëindigd. De inkooptransacties waren uitbesteed aan ING als intermediair.

Bron: persbericht website, 3 oktober 2017

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer