Verbond van Verzekeraars lanceert Solidariteitsmonitor

Solidariteitsmonitor

12 oktober 2017

Door ontwikkelingen in dataverzameling en –toepassing, wordt het voor verzekeraars steeds gemakkelijker om groepen met ‘hoge’ en ‘lage’ risico’s te identificeren. In theorie zou het, door deze verbeterde inzichten, goed mogelijk zijn dat verzekeraars in de toekomst bepaalde groepen niet langer accepteren, of alleen tegen hele hoge premies. Om deze mogelijke ontwikkelingen in de kaart te brengen, heeft het Verbond van Verzekeraars een jaarlijkse Solidariteitsmonitor gelanceerd.

Solidariteitsmonitor
Deze monitor, mede ontwikkeld in samenwerking met Moneyview, berekend voor meer dan 90.000 mensen circa 5 miljoen premies voor vijf veel voorkomende particuliere verzekeringen (WA- verzekeringen motorvoertuigen, particuliere opstal- en inboedelverzekeringen, AVP en ORV). De data wordt vervolgens geanalyseerd door het Centrum van Verzekeringsstatistiek, die hier nu over rapporteert.

De monitor maakt het mogelijk om te zien of premies voor ‘hoge’ en ‘lage’ risico’s jaar op jaar uit elkaar lopen. Het richt zich op fictieve klanten die volgens Moneyview het meeste risico lopen.

Deze eerste solidariteitsmonitor is een nulmeting. Er kunnen daarom nog geen conclusies worden getrokken over eventuele ontwikkelingen betreffende verzekerbaarheid. Bovendien meet de monitor slechts veranderingen in premies: het gaat niet in op de oorzaken daarvan. Wanneer verschillen in premies ontstaan, zal nader onderzoek worden gepleegd.

Voorlopige inzichten
Deze eerste meting maakt in ieder geval wel duidelijk dat bij de vijf geselecteerde verzekeringen alle maatmensen verzekerd zijn, hoewel sommigen kunnen kiezen uit een breder aanbod dan anderen.

Bepaalde inzichten waren al bekend. Zo betalen mensen die later in hun leven een overlijdensrisicoverzekering afsluiten een hogere premie, net als rokers die zo’n verzekering afsluiten. Bestuurders van jonge leeftijd betalen over het algemeen een significant hogere premie, hoewel verzekeraars daar onderling qua aanpak flink in verschillen.

Marktkrachten corrigeren
Volgens het Verbond wordt verzekerbaarheid wel gewaarborgd door ‘marktkrachten’. Verzekeraars verliezen niet per se groepen klanten vanwege onverzekerbaarheid. Ook dekken veel polissen een veelheid aan risico’s af. Een klant die bijvoorbeeld op een high-risk adres woont, kan tegelijkertijd een low-risk motorvoertuig gebruiken.

Gedragscode Verzekeraars
De monitor is volgens het Verbond van belang om principe 21 van de Gedragscode Verzekeraars te verzekeren. Die luidt dat verzekeraars zich zoveel mogelijk zullen inspannen on zoveel potentiële klanten te verzekeren.

Bron: bericht website, 12 oktober 2017

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer