Verbond van Verzekeraars: regeerakkoord Rutte III stap in goede richting

toezichtprioriteiten

11 oktober 2017

In een reactie op haar website laat het Verbond van Verzekeraars weten in grote lijnen achter het regeerakkoord van Rutte III te staan. Er moet volgens de belangenvereniging wel aandacht worden besteed aan een aantal zaken, zoals onder andere effectieve lastenverlaging en loondoorbetaling bij ziekte.

Arbeidsmarkt
Onder het nieuwe regeerakkoord wordt doorbetaling van loon bij het tweede jaar afgeschaft voor de ondernemer. Dit tweede jaar zal met inzet van collectieve middelen worden gefinancierd.

Het Verbond is van mening dat de implementatie van deze regel zal leiden tot ‘minder effectieve re-integratie’. Door een knip in het eerste en tweede jaar, zouden werknemers meer verzuim plegen.

Het Verbond geeft aan in gesprek te willen treden met het kabinet over de verzekeringsgraad van zelfstandigen betreffende arbeidsongeschiktheid.

Pensioenstelsel
Het Verbond is tevreden met de intentie van het kabinet om de doorsneepremie af te schaffen. Zij vindt echter wel dat de concretisering van de plannen nog de nodige samenwerking met de sociale partners vereist.

Het plan voor de instelling van collectieve buffers acht zij niet noodzakelijk en bovendien te complex: de verwachte voordelen kunnen ook op andere manieren gerealiseerd worden.

Belastingen
Ook is het Verbond te spreken over de beoogde lastenverlaging door middel van de verlaging van de arbeidslasten en de versterking van de concurrentiepositie van het Nederlands bedrijfsleven. De vereenvoudiging van het belastingstelsel in het algemeen, samen met een verhoging van de belastingdruk op milieuvervuiling, is volgens de belangenvereniging een stap in de goede richting.

Een punt van aandacht is de beperking van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. Deze hebben namelijk, volgens het Verbond “rechtstreekse impact op de solvabiliteit en het aan te houden kapitaal door verzekeraars”.

Tot slot waarschuwt het Verbond op de gevaren van een te snelle afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Dit zou gevolgen kunnen hebben op individuele huishoudens en de woningmarkt in het algemeen.

Veiligheid
Het Verbond is te spreken over de intentie van het kabinet om meer geld vrij te maken voor agenten en cyberveiligheid. Ook het oppakken van de maatregelen vervat in het Verkeersveiligheidsmanifest heeft haar goedkeuring.

Ten slotte ziet het Verbond heil in de vereenvoudiging van de eigen bijdrage WMO en Wiz. Zo’n vereenvoudiging moet wel goed worden geïmplementeerd: aanpassingen kunnen invloed hebben op het goed regelen van letselschade-uitkeringen.

Bron: reactie Verbond van Verzekeraars op regeerakkoord

 

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer