Pensioenfonds Schilders verhoogt pensioenen met 9,44% in 2023

29 november 2022

Pensioenfonds Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf publiceert op haar website:

BPF Schilders verhoogt in 2023 de pensioenen met 9,44%. Deze verhoging, die wij ook wel toeslagverlening noemen, gaat in per 1 januari 2023.

Na positief advies van het Verantwoordingsorgaan heeft BPF Schilders besloten toeslag te verlenen. De toeslagverlening geldt voor iedereen die ouderdoms- en partnerpensioen opbouwt of heeft opgebouwd bij BPF Schilders. En voor mensen die nog pensioen hebben staan bij BPF Schilders, maar geen pensioen meer bij ons opbouwen. De verhoging van 9,44% geldt niet voor het arbeidsongeschiktheidspensioen van BPF Schilders.

Ontvangt u momenteel pensioen van BPF Schilders?

Bij de betaling van uw pensioen in januari (rond de 15e van de maand) wordt uw pensioen verhoogd met 9,44%. Op uw pensioenspecificatie die vanaf 2 januari 2023 op Infodesk staat, vindt u meer informatie over wat de verhoging precies voor uw pensioen betekent.

Waarom verhoging pensioen?

Het is de ambitie van BPF Schilders om jaarlijks het pensioen te verhogen. Of een verhoging mogelijk is, is onder andere afhankelijk van de financiële situatie van een pensioenfonds. Het reguliere beleid van BPF Schilders is dat we de pensioenen gedeeltelijk verhogen als de beleidsdekkingsgraad op peildatum 30 september 2022 hoger is dan 110%. Op de peildatum was de beleidsdekkingsgraad 126,3%. Daarom besloot het bestuur van BPF Schilders om de pensioenen te verhogen.

Ondanks de verhoging lukt het niet om de pensioenen helemaal mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. De beleidsdekkingsgraad van BPF Schilders was niet hoog genoeg om deze stijging volledig te compenseren. Desondanks vindt BPF Schilders het fijn om toeslag te kunnen verlenen nu de prijzen van onder andere de dagelijkse boodschappen en energie fors zijn gestegen.

In 2022 verhoogde BPF Schilders het pensioen al met 2,57%. Nu komt daar per 1 januari 2023 9,44% bij.

Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf is een BPFv met eind Q2 2022 een belegd vermogen van € 8.056 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 33.158 actieve bijdragers en 36.383 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2022 een rendement van -10%.

Eind Q2 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 121.3% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 124.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Kempen CM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door PGGM.

Source: Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer