Vermogensbeheerders en banken tekenen verklaring Nederlandse financiële instellingen

Verklaring

30 juni 2017

Nederlandse financiële instellingen hebben een verklaring ondertekend waarin zij het kabinet oproepen om gezamenlijk met duurzaamheid aan de slag te gaan, zo blijkt uit een bericht op de website van APG. Met de verklaring onderschrijven zij hun verantwoordelijkheid om de klimaatdoelen uit het akkoord van Parijs te realiseren. Daarnaast staat in de verklaring dat er binnen de financiële sector nog stappen kunnen worden gezet. De bedrijven stellen als volgt: “Er is namelijk een transitie nodig naar een klimaatneutrale, circulaire en robuuste economie. Voor deze transitie is een goede samenwerking noodzakelijk tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Daarbij is het van belang dat de overheid een helder toekomstperspectief biedt, concrete doelstellingen formuleert en dit waar mogelijk, vastlegt in wetgeving.”

Volgens APG hebben banken en pensioenfondsen (en hun uitvoerders) al het nodige gedaan: “Met name de pensioenfondsen spelen als aandeelhouder een actieve rol bij de keuzes die bedrijven maken rondom bijvoorbeeld de energietransitie. We ondersteunen koplopers en proberen knelpunten voor de financiering van duurzame projecten op te lossen en financieren steeds meer groene investeringen, bijvoorbeeld via innovatieve green bonds, waardoor projecten mogelijk worden gemaakt op het gebied van waterbeheer, energie-efficiency, verduurzaming van vastgoed en (infrastructuur voor) duurzame energie.”

Daarnaast denk zij dat de financiële sector het komende decennium grote stappen moet en kan zetten. Hier is echter wel wat voor nodig: “Dit alles vraagt ook een structureel andere inrichting van de financiering van onze economie en samenleving. We moeten hier op zoek naar nieuwe wegen en inrichtingen. Deze ambities gedijen het beste als de overheid, het bedrijfsleven en de financiële sector de handen ineenslaan. Wij kijken uit naar een vruchtbare samenwerking met een nieuw kabinet.”

Tot slot sprak Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), onlangs in een presentatie van het jaarverslag 2016 van DNB de volgende visie uit waar de financiële sector zich graag bij aansluit: “Wellicht de meest urgente en universele uitdaging is om onze economie klimaatneutraal te maken. Daarvoor is onder meer een langetermijnvisie nodig, bijvoorbeeld vastgelegd in een klimaatwet, die aangeeft hoe de transitie voor de verschillende sectoren moet verlopen. Sleutel voor een succesvolle overgang is een betere beprijzing van CO2-uitstoot. Daarnaast biedt de energietransitie de Nederlandse economie ook kansen. Geloofwaardig en voorspelbaar beleid helpt daar zeker bij.”

De volgende partijen ondertekenden de verklaring:

 • Peter Blom, Triodos Bank
 • Else Bos, PGGM
 • Kees van Dijkhuizen, ABN AMRO Bank NV
 • Wiebe Draijer, Rabobank
 • Carel van Eykelenburg, BNG Bank
 • Karl Guha, Van Lanschot Bankiers
 • Ralph Hamers, ING
 • René van de Kieft, MN
 • Gerard van Olphen, APG Groep
 • Maurice Oostendorp, Volksbank NV
 • Jurgen Rigterink, FMO
 • Menno Snel, Nederlandse Waterschapsbank NV
 • Paulus de Wilt, NIBC Bank

Bron: https://www.apg.nl/nl/artikel/Oproep-nieuw-kabinet-duurzaamheid-goede-samenwerking/914

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer