Vernieuwde contracten Pensioenfonds Akzo Nobel met Syntrus Achmea en Achmea IM

Leni Boeren

15 juni 2017

Uit het jaarverslag 2016 van Akzo Nobel Pensioenfonds blijkt dat het fonds de contracten met Syntrus Achmea Pensioenbeheer (SAPB) en Achmea Investment Management (AIM) heeft vernieuwd. Syntrus Achmea verzorgt de pensioenbeheeradministratie en de financiële verslaglegging en AIM het fiduciair management en het beheer van de vastrentende waarden portefeuille. De uitbestedingscontracten met beide partijen liepen eind 2016 af. Daarom had het bestuur in 2015 al voorbereidingen getroffen voor een vergelijkend onderzoek. Naar aanleiding van de uitkomsten hiervan is het fonds onderhandelingen gestart met beide partijen waar de nieuwe contracten uit voortgekomen zijn. Hieronder een beschrijving van de contracten.

  • Het contract met SAPB is vernieuwd en geldig tot 31 december 2017. Volgens het bestuur zijn de voorwaarden van het nieuwe uitbestedingscontract gunstig.
  • Het contract met AIM is ook vernieuwd en geldig voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van één maand. Ook dit contract heeft volgens het bestuur gunstige voorwaarden.

Tot slot heeft het fonds besloten om een second opinion uit te laten voeren betreft de uitbestede activiteiten van de vastgoedportefeuille. Uit de resultaten is een selectieproces ontstaan waar Sweco Capital Consultants uiteindelijk is gekozen als de nieuwe beheerder van de vastgoedportefeuille. Zij zijn in het eerste kwartaal van 2017 begonnen.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

APF is een OPF met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 5270M waarvan 0% herverzekerd en 2% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een oud deelnemersbestand met in 2016 5693 actieve bijdragers en 17757 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €145 per deelnemer en de totale beleggingskosten 56bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een rendement van 1%. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 101% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is AIM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Syntrus Achmea.

Bron: Jaarverslag 2016 Akzo Nobel pensioenfonds.

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer