PMT, PME & MN tegen versneld aandeelhouderswaarde creëren Unilever

7 april 2017

Langetermijn beleggers Bedrijfstakpensioenfonds Metaal en Techniek (PMT), Bedrijfstakpensioenfonds voor de Metalektro (PME) en hun uitvoerder MN hebben Unilever op 25 februari jongstleden opgeroepen om koersvast te blijven. Dit als reactie op een aankondiging van Unilever om versneld aandeelhouderswaarde te creëren. Unilever heeft gisteren haar strategie-update bekend gemaakt, waar de lange termijn beleggers kennis van hebben genomen en op reageren.

“In onze visie vraagt het creëren van een echte aandeelhouderswaarde juist om focus op de lange termijn. De op 6 april gepresenteerde plannen leggen de nadruk op activiteiten waar de grootste groeimarges liggen. Dit lijkt niet in tegenspraak met een langetermijnhorizon. Over een aantal punten willen we graag verder met Unilever in gesprek. Het oplopen van de schuldratio en het inkopen van eigen aandelen hebben bijvoorbeeld onze bijzondere aandacht. Ook zien we graag een verduidelijking van hoe de bestaande duurzaamheidsdoelstellingen uit het Sustainable Living Plan worden verankerd in de nieuwe strategie,” aldus de lange termijn beleggers.

Bron: http://www.mn.nl/nl/publicaties/verklaring-unilever/

Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer