Vertraging Agrarische en Voedselvoorzieningshandel in overgang naar Pensioenfonds PGB

12 november 2020

Agrarische en Voedselvoorzieningshandel publiceert op haar website: “Eind september hebben we u een brief gestuurd over de overgang naar Pensioenfonds PGB (hierna: PGB). Daarin lieten wij u weten dat wij aan het wachten waren op groen licht van officiële instanties.

Een van de officiële instanties is het Verantwoordingsorgaan (VO) van ons fonds. Er liep een procedure vanuit het VO bij de Ondernemingskamer. De uitspraak van de Ondernemingskamer zorgt nu voor vertraging in het traject. Want er is een tekortkoming geconstateerd in het proces van besluitvorming rond de overgang naar PBG. Op dit moment beraadt het bestuur van Bpf AVH zich op de te nemen stappen.”

Agrarische en Voedselvoorzieningshandel

Agrarische en Voedselvoorzieningshandel is een BPFv met eind Q2 2020 een belegd vermogen van € 1.865 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 22.385 actieve bijdragers en 11.063 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2020 een rendement van 8%.

Eind Q2 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 89.3% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 114.7% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Kempen CM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AGH.

PGB

PGB is een BPFv met eind Q2 2020 een belegd vermogen van € 29.404 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 86.372 actieve bijdragers en 79.627 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2020 een rendement van 7%.

Eind Q2 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 97.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117.3% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is PGB Pensioendiensten en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door PGB Pensioendiensten.

Source: Agrarische en Voedselvoorzieningshandel
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer