Verzekeraars pakken fraude goed aan, verbeteringen nog mogelijk met uniforme registratie

fraudebestrijding

27 september 2017

Verzekeraars doen veel aan fraudebestrijding. Zo bericht de Stichting toetsing verzekeraars op haar website. Zij ziet echter wel ruimte voor verdere verbetering van de fraudebestrijding door middel van uniforme registratie.

Consumentenvoordeel
Uit een thema-onderzoek van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren is gebleken dat de 39 verzekeraars die het keurmerk hebben veel bezig zijn met fraudebestrijding. Volgens directeur Ron van Kesteren werkt dit in het voordeel van de consument: “Fraudepreventie en -bestrijding dragen er immers aan bij dat fraudeurs minder kans van slagen hebben, waardoor de verzekeraar de consument uiteindelijk niet hoeft te confronteren met een hogere verzekeringspremie.”

a.s.r. op nummer 1
In het onderzoek werd er gekeken naar het actief beleid op het gebied van fraudebeheersing van de verzekeraar, of de informatie over dit beleid goed vindbaar is op de website en of er een fraudecoördinator is aangesteld. Op deze punten scoort a.s.r. het hoogst met een score van 93%. Op tweede plaats volgt OHRA, met 88%. De derde plaats (87%) wordt gedeeld door vier Achmea-labels, namelijk Centraal Beheer, FBTO, Interpolis en Avéro Achmea.

Verbeteringen
Hoewel de verzekeraars met het keurmerk het goed doen volgens het onderzoek, is er nog ruimte voor verdere verbeteringen. De Stichting toetsing verzekeraars ziet mogelijkheden in de implementatie van een uniforme registratie van incidentenonderzoeken. Verzekeraars die lid zijn van het Verbond van Verzekeraars meldden hun onderzoeken bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsciminaliteit. Niet elke verzekeraar doet dit echter. Van Kesteren wil daar verandering in zien. “Wij roepen verzekeraars dan ook op om incidentonderzoeken altijd bij het CBV te melden.”

Bron: nieuwsbericht KKV, 27 september

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer