Overstap Tandtechniek naar PFZW mogelijk in geding door procedure

Tandtechniek

11 september 2017

Het verantwoordingsorgaan van pensioenfonds Tandtechniek is een procedure bij de Ondernemingskamer begonnen. Dit bericht het fonds op haar website. De procedure kan gevolgen hebben voor de overstap van het fonds naar pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

Het verantwoordingsorgaan vraagt aan de Kamer om te beoordelen of het bestuur “verwijtbaar of kennelijk onbehoorlijk” heeft gehandeld.  Wanneer de kamer deze vraag bevestigend beantwoord, zal een onderzoek, de zogenaamde ‘enquete’, worden gestart. Tevens wordt gevraagd om het bestuur voor de duur van de procedure te ontslaan en te vervangen door een bewindvoerder.

Volgens het bestuur bestaat er al langer conflict tussen haar en het verantwoordingsorgaan. Zij betreurt de gang van zaken. “Het bestuur staat open voor kritiek, maar betreurt een enquêteprocedure als middel om het conflict tussen het bestuur en het VO te beslechten”. Het bestuur voelt zich echter gesteund door de Raad van Toezicht. “De Raad van Toezicht heeft de belangrijke besluiten tot liquidatie van het fonds en de voorgenomen waardeoverdracht naar PFZW goedgekeurd. En de jaarverslagen zijn zowel door de Raad van Toezicht als door de externe accountants ook altijd goedgekeurd.

In een eerder bericht werd vermeld dat het bestuur van Tandtechniek besloten had de bestaande en nieuwe rechten over te dragen aan PFZW. Deze overstap wordt door het starten van de procedure waarschijnlijk “ernstig vertraagd”.

Klik hier voor de factsheet van pensioenfonds Tandtechniek.

Tandtechniek is een BPFv met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 762M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 3625 actieve bijdragers en 1950 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €281 per deelnemer en de totale beleggingskosten 48bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een rendement van 1%. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 86% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Syntrus Achmea.

Bron: bericht website, 7 september 2017

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer