Volgende stap in samengaan Pensioenfonds Houthandel en Meubel

8 oktober 2019

Houthandel publiceert op haar website:

“Voor 1 juli is bij het Ministerie van SZW het verzoek gedaan om de verplichtstelling van Pensioenfonds Meubel uit te breiden. Daarmee vallen werkgevers die nu verplicht zijn aangesloten bij Pensioenfonds Houthandel vanaf 1 januari automatisch onder de verplichtstelling van Meubel.

Pensioenfonds Houthandel wil alle pensioenen overdragen naar Pensioenfonds Meubel. Dat noemen we collectieve waardeoverdracht. Op 30 september is deze voorgenomen collectieve waardeoverdracht gemeld bij De Nederlandsche Bank (DNB). Die mag daar binnen drie maanden bezwaar tegen maken. We verwachten voor 1 januari 2020 van SZW en DNB positief bericht te ontvangen, zodat het samengaan definitief kan doorgaan.

Zowel Pensioenfonds Houthandel als Pensioenfonds Meubel moet financieel gezond zijn. De dekkingsgraad van Pensioenfonds Meubel is op dit moment iets lager dan van ons, maar dat zou nu geen belemmering zijn voor het samen gaan. We bekijken de situatie op 31 december 2019.”

Fondsprofiel Houthandel:

Houthandel is een BPFv met eind Q2 2019 een belegd vermogen van € 1,493 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 5,595 actieve bijdragers en 7,668 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2019 een rendement van 6.5%. Eind Q2 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 109.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BMO en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Centric

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer