Voorkeur Metro Pensioenfonds gaat uit naar verzekeraar

22 november 2023

Metro publiceert op zijn website:

In ons nieuwsbericht van 16 maart 2023 gaven we aan dat het zelfstandig doorgaan van Metro Pensioenfonds op lange termijn niet haalbaar is. Het bestuur wil de uitvoering van de opgebouwde pensioenen daarom onderbrengen bij een andere partij. Het uitgangspunt hierbij is dat we het beste voor onze deelnemers kiezen.

Het bestuur van Metro Pensioenfonds heeft de afgelopen maanden uitgebreid de mogelijkheden bij andere partijen onderzocht. We hebben gekeken naar aansluiting bij een ander, groter pensioenfonds en naar het onderbrengen van de pensioenen bij een verzekeraar.

Voorkeur Metro Pensioenfonds gaat nu uit naar een verzekeraar

Voor de toekomstige uitvoering van de pensioenregeling kiezen we voor een verzekeraar. Deze ‘beste keuze’ biedt onze achterban de meeste zekerheid. Met de verzekeraar kunnen we goede afspraken maken over de overname van de pensioenen. Zo verwacht Metro Pensioenfonds de pensioenen veilig te kunnen stellen inclusief een onvoorwaardelijke indexatie.

Waarom kiest Metro Pensioenfonds een andere uitvoerder?

Als pensioenfonds presteren we aan de top vergeleken met andere fondsen. Het lage kostenniveau van nu kunnen we naar de toekomst toe niet handhaven omdat ons fonds alleen maar kleiner wordt. Daarbij worden aan pensioenfondsen steeds hogere eisen gesteld. Wat ook extra hoge kosten met zich meebrengt. Om financieel gezond te blijven, zijn we daarom op zoek gegaan naar schaalvoordelen.

Op korte termijn kunnen we een garantiecontract onder gunstige voorwaarden bij een verzekeraar afsluiten. Door de sterke financiële positie van Metro Pensioenfonds, is dit nu een goed moment daarvoor. We smeden het ijzer als het heet is, met deze keuze nu. Wanneer de marktomstandigheden teveel verslechteren de komende maanden bekijken we nogmaals welke keuze de beste is.

Metro

Metro is een OPF met eind Q2 2023 een belegd vermogen van € 613 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 165 actieve bijdragers en 2.133 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2023 een rendement van 2%.

Eind Q2 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 137.0% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Achmea Pensioenservices.

Source: Metro
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer